اطلاعیه آموزش الکترونیکی

کلاسهای الکترونیکی در سال جاری  منحصراً ویژه دانشجویانی می باشد که پذیرش الکترونیکی هستند.جهت استفاده از کلاس های الکترونیکی ، در زمان انتخاب واحد گروه های الکترونیکی را انتخاب نمایید.

نام کاربری دانشجویان (نام کاربری: شماره دانشجویی و گذرواژه : کد ملی ) در سامانه آموزش مجازی در زمان شروع ترم و طبق برنامه ارائه شده در گلستان فعال خواهد شد.

شایان ذکر است نام کاربری سامانه مجازی حداقل بعد از 48 ساعت پس از انتخاب واحد فعال خواهد شد.

جهت اطلاع از آموزش مجازی و شرکت در کلاس به سامانه زیر مراجعه نمایید.

Lms.pnu.ac.ir

Ø     جهت کسب فایل راهنما و کسب اطلاعات بیشتر  اینجا کلیک نمایید.

Ø     جهت شرکت در کلاس ها حتماً از مرورگر Google chromeو Firefox استفاده نمایید.

Ø     کلیه کلاس ها پس از برگزاری ضبط خواهند شد و قابل استفاده مجدد به صورت آنلاین می باشد و قابل دانلود نمی باشد.

Ø     نمره میان ترم و حضور و غیاب دروس الکترونیکی همانند دروس حضوری بستگی به استاد مربوطه دارد و در صورت تعیین پروژه و بسته به نظر استاد اعمال می گردد. درغیر اینصورت همانند درس خودخوان ، ده ششم نمره پایان ترم که از دوازده نمره می باشد، بعنوان نمره نهایی محسوب میگردد.

Ø     امتحانات دروس الکترونیکی به صورت حضوری در مرکز قبولی برگزار می شود. در صورت نیاز به تغییر محل آزمون همانند سایر دانشجویان در پایان ترم پس از تسویه حساب کامل در گلستان  قادر به تغییر محل آزمون می باشند، سایر امور دانشجویان در مرکز قبولی می باشد. پشتیبانی برگزاری کلاس ها توسط قطب الکترونیکی مربوطه است.

Ø     کلیه امور آموزشی و مالی دانشجویان مجازی همانند دانشجویان حضوری مربوط واحد به آموزشی و مالی دانشگاه می باشد. جهت تماس با کارشناسان مربوطه کلیک نمایید.

  مسئول آموزش الکترونیکی :  ( محسن رجبی )

شماره تماس: 44704570 - داخلی2185

راهنمای استفاده از سامانه آموزش الکترونیک
برنامه کلاسی برخی از قطب های آموزش مجازی جهت بهره برداری دانشجویان به شرح زیر می باشد

 

1-برنامه کلاسی کلیه دروس مقطع ارشد رشته حسابداری(قطب یا مرکز ارائه کننده: خراسان رضوی/ پاسخگو: 38683889-051)
جهت دانلود فایل برنامه اینجا کلیک نمایید.

 

 

2- برنامه کلاسی کلیه دروس مقطع ارشد رشته های م-رسانه، ع-سیاسی و جامعه شناسی(قطب یا مرکز ارائه کننده: اصفهان/ پاسخگو:  32613150-031)
جهت دانلود فایل برنامه اینجا کلیک نمایید.

 

 

3- برنامه کلاسی کلیه دروس مقطع ارشد رشته های م-دولتی، بازرگانی، اجرایی، کسب و کار و فناوری اطلاعات(در کلیه گرایشها)
(قطب یا مرکز ارائه کننده: مازندران/ پاسخگو:  33108254-011)
جهت دانلود فایل برنامه اینجا کلیک نمایید.

 

بيشتر