انتهای اتوبان شهیدهمت(شهید خرازی)- بعد از دانشگاه علوم انتظامی- شهرک شهید باقری - ضلع شمالی ساختمان شهرداری منطقه 22- دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

کدپستی: 1495933399

شماره تماس: 44704570-021 سایر شماره های تماس و داخلی کارشناسان مرکز تهران غرب از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.


لیست کامل شماره تلفن های مرکز تهران غرب  (کارشناسان بخش های مختلف مرکز تهران غرب) اینجا کلیک نمایید

در صورتی که به هر طریق با هیچ یک از شماره های مربوطه موفق به برقراری تماس نشدید، موضوع یا مشکل درخواستی خود را به شماره
3000400604 پیامک نمایید. پیامک های ارسالی شما از طریق واحد روابط عمومی، همه روزه به اطلاع ریاست و معاونت دانشگاه خواهد رسید.

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
واحد آموزش (کارشناسی)
مهدی لطفعلی رئیس اداره خدمات آموزش  مستقیم44737702// 44704570  داخلی 2142
پروین فتاحیان کارشناس مسئول آموزش ( بخش کارشناسی )+کارشناس رشته حسابداری+علوم اجتماعی(روابط عمومی) (کارشناسی) 2314
لیلا قلی زاده کارشناس آموزش رشته های مدیریت صنعتی علوم سیاسی و علوم اقتصادی(کارشناسی) 2157
زینب منصور سمایی کارشناس آموزش رشته مدیریت بازرگانی(کارشناسی) 2156
جواد حسن پور کارشناس آموزش رشته حسابداری(کارشناسی) 2153
مژگان رجبی کارشناس آموزش رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری/روزنامه نگاری/برنامه ریزی تعاون و رفاه)(کارشناسی) 2146
واحد آموزش (تحصیلات تکمیلی)
نرگس نادری رئیس اداره تحصیلات تکمیلی 2160
ایلناز احمدیان کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی و کارشناس رشته های ی (علوم سیاسی و و مدیریت دولتی با گرایش های 1-منابع انسانی2-توسعه منابع انسانی3-نیروی انسانی4-مالی5-تشکیلات و روشها6-سیستم های اطلاعاتی ) 2161
عاطفه فریدون کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته های (مدیریت کسب و کار(رشته های mba -مدیریت کسب و کار با گرایش های1- سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات2-مالی3-بازاریابی4-کسب و کار بین المللی) 2165
ایلناز عابدینی کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته ( اقتصاد –مدیریت دولتی با گرایش های1- تحول 2-طراحی سازمانها3-رفتار سازمانی4-بودجه )) 2151
مجتبی دلیر کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته های (  رشته مدیریت اجرایی-مدیریت کسب و کار با گرایش های1- استراتژی 2-رفتار سازمانی  3-انرژی4-عملیات و زنجیره تامین ) 2168
سحر طالبی کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته فناوری اطلاعات (سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته/کسب و کار الکترونیکی) 2163
فاطمه عبدالهی کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته بازرگانی -فناوری اطلاعات (مدیریت دانش) 2164
مریم عسگری کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته های (  کارآفرینی--حسابداری-حسابرسی ) فناوری اطلاعات (منابع اطلاعاتی) 2171
سیما پورمحمدی کارشناس تحصیلات تکمیلی/ جامعه شناسی - مدیریت رسانه-مدیریت امور شهری 2167
واحد برنامه ریزی
زهرا سلیمانی مدیر برنامه ریزی و امور اساتید و کارشناس رشته های علوم اجتماعی، جامعه شناسی و مدیریت رسانه و علوم سیاسی مستقیم 44749140 - 44704570 داخلی  2209 
لادن کیانی کارشناس برنامه ریزی MBA (کسب و کار)،مدیریت بازرگانی و صنعتی وکسب و کار/ (کارشناسی و ارشد) 2173
فاطمه نظری  کارشناس برنامه ریزی حسابداری-حسابرسی-علوم اقتصادی کارآفرینی و امور شهری(کارشناسی و ارشد) 2444
آقای رستمی کارشناس برنامه ریزی رشته های مدیریت دولتی، فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها)(کارشناسی و ارشد) 2299
امور پروپوزال و پایان نامه
فاطمه مرادی کارشناس امور مربوط به دفاع و تصویب پروپوزال کلیه رشته های کارشناسی و ارشد 2177
فاطمه بهنام مسئول امور مربوط به دفاع و تصویب پروپوزال کلیه رشته های کارشناسی و ارشد 2175
آموزش مجازی (الکترونیکی و آموزش های آزاد)
محسن رجبی کارشناس مسئول آموزش های الکترونیکی ( دروس الکترونیکی) 2185
مریم وند حاتمی کارشناس آموزش های الکترونیکی ( دروس الکترونیکی) 2211
فارغ التحصیلان 
نصرا... شجاع رئیس اداره دانش آموزان و فارغ التحصیلان مستقیم 44749100 -44704570 داخلی 1116
رفعت مرادی کارشناس مسئول فارغ التحصیلان 2192-2199
بیتا یامی کارشناس فارغ التحصیلان 2199
معصومه نشاط افشار کارشناس فارغ التحصیلان 2200
تینا نژاد تولمی کارشناس فارغ التحصیلان 2427
معصومه ساداتی کارشناس فارغ التحصیلان  
مهراوه ایلداری کارشناس فارغ التحصیلان 2197
امور مالی
اکرم رضایی دهنوی عامل مالی مرکز مستقیم44749116//  44704570  داخلی2203
زهرا باقری کارشناس مالی اداری  داخلی 2403
محمد معتمدزاده کارشناس مالی دانشجویی  داخلی 2403
نهاد رهبری
نماینده نهاد نماینده نهاد 2206
حراست
علی منتظری نجف آبادی مسئول حراست مستقیم 44749138-44704570   داخلی 1115
یوسف احمدی حراست/نگهبانی 3333
یعقوب داداشی حراست/نگهبانی 3333
اصغر شیدا حراست/نگهبانی 3333
پژوهشی
رحمان رنجبر رئیس کارآفرینی و پژوهشی  
هما بهنام کارشناس امور پژوهشی و نشریات مستقیم 44749112-44704570  داخلی2211
سیمین زاهد کارشناس امورکارگزینی هیات علمی / اساتید 2432
امور فرهنگی 
آرزو امیدی مدیراداره فرهنگی مستقیم44749134// 44704570  داخلی 2208
زهرا آفاقی کارشناس امور فرهنگی 2208
روابط عمومی
نادیا احمدی مسئول روابط عمومی و کارشناس فرهنگی 2184
امور دانشجویی ( وام دانشجویی)
امیر حسین احمدی مدیر اداره خدمات دانشجویی  44704570-داخلی 2194
الهام گودرزی مسئول اداره خدمات دانشجویی ( وام دانشجویی) مستقیم44749094// 44704570  داخلی 2425
امتحانات
نعمت شبانی مسئول امتحانات مستقیم 44749127-44704570  داخلی 2213
سیده عقیله برهانی کارشناس مسئول امتحانات داخلی 2214
اداره رایانه و انفورماتیک
مهدی حکمت جو سرپرست اداره فناوری اطلاعات و امور رایانه  2193-2194
آتوسا جنگ میری  کارشناس اتوماسیون،سایت کامپیوتر  2189
اداره عمرانی و رفاهی
کیکاووس طاهری مسئول عمرانی و تاسیسات 2446
اداری و  پشتیبانی
روح اله چولکی سرپرست امور اداری و  پشتیبانی 84234403
مرضیه طهماسبی کارشناس کارگزینی اداری و علمی 2186
آقای قمی کارشناس حقوقی 2149
محمدرضا علیپور کارپرداز 2185
مجید پاشازاده مسئول تأسیسات 2222
علیرضا شفیعی کارشناس اداری - انباردار 2181
حوزه ریاست 
آیدا سلماسی کارشناس مسئول حوزه ریاست مستقیم44749106-44704570  داخلی 1112
حمزه حاج یوسفی کارشناس حوزه ریاست 1113
حوزه معاونت
دکتر الوداری معاونت مرکز مستقیم  44749123-داخلی 2180
علیرضا شفیعی مسئول دفتر معاونت مرکز 2182
دبیرخانه
اکرم رضایی خلجی مسئول دبیرخانه 2205
زهرا ترابی متصدی دبیرخانه 2205
کتابخانه
امیر حسین احمدی مسئول کتابخانه 2216
نسرین یاری آذر کارشناس کتابخانه 2216
بوفه و انتشارات
بوفه ..... مستقیم 44749120
انتشارات ..... مستقیم 44749130

در صورت عدم امکان تماس با کارشناسان هر یک از بخش ها، می توانید با مدیران قسمت های مذکور به شرح زیر تماس حاصل فرمایید:

شماره تماس مدیر آموزش ( مقطع کارشناسی ): 44737702 - یا 44704570 داخلی 2142

شماره تماس مدیر تحصیلات تکمیلی ( مقطع کارشناسی ارشد) : 44704570 داخلی 21601

شماره تماس مدیر فارغ التحصیلان : 44749100 - یا 44704570 داخلی 1116

شماره تماس مسئول آموزش مجازی ( الکترونیک) : 44704570 داخلی 2185 یا داخلی 2211

دانشجوی گرامی: در صورتی که به هر علت موفق به برقراری ارتباط با کارشناس مربوطه نشوید می توانید با مدیر بخش مربوطه ارتباط برقرار نمایید.

لیست شماره تماس و آدرس ایمیل مدیران بخش های دانشگاه

 

در صورت عدم امکان تماس به هردلیل می توانید درخواست خود را به شماره فکس 44749106 ارسال فرمایید.