اطلاعیه ها
خبر
.
سه‌شنبه 22 آبان 1397 اصلاح شرح پیوست درس سیستمهای مدیریت بانکهای اطلاعاتی رشته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

   با توجه به اصلاحیه ارسالی بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری طی نامه شماره 42396/105/د مورخ 14/8/97 در خصوص رشته مدیریت فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی ارشد (کلیه گرایشهای  بازنگری شده  سال 97) به استحضار می‌رساند:

در شرح پیوست منبع درس سیستمهای مدیریت بانکهای اطلاعاتی با کد 1218849 "به جای کلمه فصل، گفتار صحیح است"؛
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر