كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

 به نام خدا

 

 

 

                                           

 

 

نام و نام خانوادگي: روح الله خلیلی نژاد

نام پدر: حسین

تاريخ تولد:1/3/1358

محل تولد: رفسنجان

شماره تلفن همراه:

شماره تماس:

آدرس پست الكترونيك: ruhollakhalilinejad@gmail.com

 

                                             

 

 

 

رديف

مدارج تحصيلي

محل تحصيل

سال ورود و اتمام دوره

1

دیپلم ادبیات وعلوم انسانی

دبیرستان محمدهاشمی-رفسنجان

1377-1373

2

لیسانس علوم سیاسی

دانشگاه آزاداسلامی

1380-1377

3

لیسانس حقوق قضایی

دانشگاه پیام نور

1394-1390

4

فوق لیسانس روابط بین الملل

دانشگاه آزاداسلامی

1385-1381

5

دکتری روابط بین الملل

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان
 • سرپرست دانشگاه پیام نور واحد کشکوئیه
 • مدیرگروه حقوق و مدیرستادشاهد و ایثارگر در دانشگاه
 • مسئول بسیج اساتید
 • مشاوره امور بین الملل فدراسیون پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران
 • مشاور حقوقی و بین الملل بنیاد حمایت از ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس کل کشور
 • رییس مجمع امور خیرین دانشگاه پیام نور رفسنجان
   
   
   
   
 
 • آشنایی با زبان انگلیسی
 • آشنایی با کامپیوتر   
 

                                            

ردیف

محل فعالیت

مسئولیت

دوره فعالیت

 

دانشگاه پیام نور

معاونت اجرایی استان تهران

تمام وقت

1

دانشگاه پیام نور

رییس دانشگاه پیام نور

تمام وقت

2

دانشگاه پیام نور

مدیرگروه حقوق

تمام وقت

3

دانشگاه پیام نور

مسئول ستاد شاهد

تمام وقت

 

دانشگاه پیام نور

مسئول بسیج اساتید

تمام وقت

4

دانشگاه پیام نور

مسئول امور فرهنگی

تمام وقت

5

نهاد ریاست جمهوری

امور پژوهشی

نیمه وقت

6

سازمان ملی جوانان

 امور پژوهشی

نیمه وقت

7

سازمان صداوسیما

معاونت پژوهشی

نیمه وقت

8

دانشگاه پیام نور

مسئول بسیج اساتید

تمام وقت

9

دانشگاه پیام نور

عضو شورای فرهنگی

نیمه وقت

10

مسجدسیدالشهداء

هیئت امنا مسجد

 

11

دانشگاه پیام نور

عضوکمیته انضباطی

نیمه وقت

12

بسیج امام رضا(ع)

مسئول عقیدتی سیاسی

نیمه وقت

13

فدراسیون پرورش اندام جمهوری اسلامی

مشاور بین الملل

نیمه وقت

14

بنیاد حمایت از ایثارگران و جانبازان

مشاور حقوقی و بین الملل

نیمه وقت

15

امور مساجداستان

معاون فرهنگی امورمساجد

نیمه وقت

 

دانشگاه پیام نور

عضو کمیته انضباطی استان تهران

نیمه وقت

 

دانشگاه پیام نور

عضو کمیته انضباطی استان کرمان

نیمه وقت

 

دانشگاه پیام نور

عضو شورای تریبت بدنی استان تهران

نیمه وقت

16

صندوق تعاون اسلامی

مشاور حقوقی

نیمه وقت

17

دانشگاه پیام نور رفسنجان

بانی مسجدومجموعه فرهنگی

نیمه وقت

18

موسسه خیرین گمنام

عضواصلی موسسه

نیمه وقت

19

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

رديف

عنوان فعاليت پژوهشي

نام فعاليت پژوهشي

محل انتشار يا انجام پژوهش

1

مقاله

نقش وجایگاه جنبش های اجتماعی جدید درتوسعه اقتصادی(مطالعه موردی فمینیسم)

دانشگاه پیام نورتهران،مجله پیک نور

2

مقاله

ماوجهانی شدن:ضرورت یک تحول معرفت شناسی

دانشگاه پیام نورتهران،مجله پیک نور

3

مقاله

اسلام،رمزپیوندملل

مجموعه مقالات بین الملی اتحادملی

4

کتاب

تحلیل و بررسی حقوقی برنامه هسته ای ایران با گروه 1+5

انتشارات مجد

5

مقاله

پیامدجهانی شدن وتاثیرات آن در جمهوری اسلامی ایران

مجله نگرشی برتحولات سیاسی

6

مقاله

نقش وجایگاه منافع ملی در سیاست گذاری داخلی ایران

فصلنامه مطالعات راهبردی-بهار82

7

کتاب

حقوق بین الملل عمومی 1و2

انتشارات مجد

8

مقاله

آیادیجیتالیسم نوعی علم گرایی نوین یا یک فرآیندجهانی شدن است؟

فصلنامه پژوهشی وسنجشی

9

کتاب

روش تحقیق در حقوق و علوم سیاسی

انتشارات مجد1394

10

مقاله

تعارض قوانین درحقوق بین الملل

ویژه نامه دانشگاه آزاداسلامی

11

کتاب

حقوق اداری 1و2

انتشارات مجد

12

پژوهش میدانی

بررسی میزان علاقمندی دانشجویان حقوق در دانشگاه پیام نور استان کرمان به رشته خود

دانشگاه پیام نور

13

مقاله

سیاست در ادبیات کودک ونوجوان

مجله پیک نور

14

کتاب

مالکیت زمانی در خریدو فروش اپارتمان در اسیا و اروپا

دردست چاپ

15

کتاب

حقوق بین الملل خصوصی

انتشارات مجد

Speech Bubble: Rectangle with Corners Rounded: فعاليت‌هاي پژوهشي16

;کتاب

سازمانهای بین المللی

انتشارات مجد

17

مقاله

آینده روابط خارجی ایران وفرانسه

فصلنامه آفاق امنیت

18

مقاله

چشم انداز روابط ایران وایتالیا

فصلنامه آفاق امنیت

19

کتاب

حقوق اساسی 1و2

انتشارات مجد

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف

عنوان درس

محل تدريس

سال تدريس

نوع ارتباط با موسسه

1

حقوق بین الملل عمومی،حقوق اساسی،حقوق اداری

دانشگاه پیام نور رفسنجان

نیمسال اول1386تا1397

استاد

2

حقوق بین الملل عمومی،حقوق اساسی،حقوق اداری

دانشگاه آزاد اسلامی

1385تا1397

استاد

3

حقوق اداری وحقوق کار

شرکت ملی صنایع مس ایران

1385تا1397

استاد

4

انقلاب اسلامی

دانشگاه شاهد

1386تا1397

استاد

5

حقوق بین الملل عمومی،حقوق اساسی،حقوق اداری

دانشگاه پیام نور

1386تا1397

استاد

6

انقلاب اسلامی وریشه های آن

دانشگاه آزاد اسلامی

1386تا1397

استاد

7

حقوق بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی

1386تا1397

استاد

8

حقوق سازمانهای بین المللی

دانشگاه پیام نور

1386تا1397

استاد

9

حقوق بین الملل عمومی 1و2

دانشگاه دادگستری

1386تا1397

استاد

10

حقوق تطبیقی

دانشگاه پیام نور

1386تا1397

استاد

11

حقوق بین الملل خصوصی1و2

دانشگاه پیام نور

1386تا1397

استاد

12

مقدمه علم حقوق

دانشگاه پیام نور

1386تا1397

استاد

 

 

 

 

رديف

موضوع تقدير نامه

سازمان تقدير كننده

مسئول تقدير كننده

1

فعالیت درامورفرهنگی دانشگاه ها

وزارت فرهنگ وارشاداسلامی

وزیر

2

همایش بین المللی اتحادملی وانسجام اسلامی

دانشگاه پیام نور کل استان

مدیرکل

3

یادواره شهدای دانشجو

 

 

معاونت فرهنگی وزارت علوم

معاون

4

فعالیت درامور پژوهشی نهاد

ریاست جمهوری

ارتباطات مردمی ریاست جمهوری

رئیس جمهور

5

فعالت درحوزه پژوهشی در زمینه فراغت جوانان

سازمان ملی جوانان

رئیس سازمان

6

فعالیت به عنوان طراح سوالات سیاسی شبکه دو سیما

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی

معاونت سیاسی

7

فعالیت درستاد شاهدوایثارگردانشگاه

بنیادشهیدوامور ایثارگرکشور

رئیس کل

8

شرکت درمسابقات قرآن کریم

وزارت آموزش وپرورش

معاون وزیر

9

فعالیت درحوزه عقیدتی سیاسی بسیج

سپاه پاسداران

ریئس کل

10

فعالیت وراه اندازی صندوق مهر

صندوق تعاون اسلامی کشور

مدیرکل

11

فعالیت درستاد شاهدوامورایثارگردانشگاه

ستادشاهدوامور ایثارگراناستان

مدیرکل

12

فعالیت درساخت مسجد دانشگاه پیام نور رفسنجان

سازمان تبلیغات اسلامی کشور

مدیرکل

13

فعالیت در برگزاری کارگاههای آموزشی در دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه

14

فعالیت در امور فرهنگی دانشگاه

دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speech Bubble: Rectangle with Corners Rounded: همايش‌ها و دوره‌هاي آموزشي 

 

رديف

عنوان همايش يا دوره آموزشي

موضوع همايش / عنوان دوره آموزشي

سازمان برگزار كننده

1

اتحادملی وانسجام اسلامی

همایش بین المللی

دانشگاه پیام نور

2

نقش اتاق های فکری

امنیتی

دانشگاه آزاد

3

سمینارعلمی شروط ضمن عقدنکاح

 

دانشگاه آزاد

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10