كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

 بسمه‏تعالی
 
رزومــــــه


• اطلاعات فردی :

نام و نام‏خانوادگی :       حسین   خانی


ایمیل :       khani630@mail.pnu.ac.ir
تلفن همراه:                 
        
 
• سوابق علمی ـ آموزشی :
1ـ اخذ مدرک دکتری تخصصی رشته علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه تهران با معدل 50/17
2_ فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه دولتی مازندران با معدل 25/18
3_ فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با معدل 84/16
4ـ گذراندن و اخذ گواهینامه پایان دوره آموزش عالی آزاد «مطالعات ا ستراتژیک و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» از  پژوهشکده مطالعات راهبردی در سال 1383
5ـ گذراندن دوره های خبرنویسی، فن مصاحبه وگزارش نویسی در باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیما در سال 1380
6ـ گذراندن و اخذ گواهینامه پایان دوره کارگاه آموزشی «روش تدریس » از دانشگاه علوم انتظامی در سال 1387
7ـ گذراندن و اخذ گواهینامه پایان دوره کارگاه آموزشی «روش‏تحقیق » از دانشگاه علوم انتظامی در سال 1387
8ـ گذراندن و اخذ گواهینامه پایان دوره کارگاه آموزشی «کاربرد رایانه در پژوهش » از دانشگاه علوم انتظامی در سال 1387

• سوابق علمی ـ پژوهشی (کتاب، مقاله) :

1.  تألیف « گزارش راهبردی» منتشر شده در پژوهشکده مطالعات راهبردی با عنوان «جمهوری اسلامی ایران و راه های برون رفت از محور شرارت» در سال 1382
2.  تألیف مقاله « سمیر امین ؛ جهان سوم و توسعه » منتشر شده در شماره 242 ـ 241 ماهنامه علمی ترویجی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی در سال 1385
3.  تدوین سرفصل‏های کارگاه آموزشی « روش تدوین گزارش و پژوهش راهبردی » در پژوهشکده مطالعات راهبردی در سال 1385
4.  شرکت و سخنرانی در سمینار یک روزه در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه سمنان با عنوان « جریان شناسی روشنفکری در ایران » ، برگزار شده توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در سال 1386
5.  تدریس دروس « روابط عمومی » و « تبلیغات » در عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ا. به مدت دو ترم طی سال‏های 1387ـ1386
6.  تألیف «گزارش راهبردی» منتشر شده در پژوهشکده مطالعات راهبردی با عنوان «بررسی علل تحولات تونس و گزینه‏های پیش روی ج.ا.ا» در سال 1390
7.  تألیف «گزارش راهبردی» منتشر شده در پژوهشکده مطالعات راهبردی با عنوان «دشمن شناسی در اندیشه و کلام امام خمینی(ره)؛ ضرورت‏ها و راهبردها» در سال 1390
8. تألیف «تحلیل کوتاه» منتشر شده در پژوهشکده مطالعات راهبردی با عنوان «تحلیل کارکردگرایی انتخابات ریاست جمهوری 2008 ایالات‏متحده» در سال 1387
9. تألیف «تحلیل کوتاه» منتشر شده در پژوهشکده مطالعات راهبردی با عنوان «نقش و جایگاه جنبش‏های جدید اجتماعی در تحولات مصر» در سال 1390
10.  تألیف «تحلیل کوتاه » منتشر شده در پژوهشکده مطالعات راهبردی با عنوان «ارزیابی هفتمین سفر احمدی نژاد به نیویورک؛ کشمکش‏های سازنده از تقابل تا تعامل» در سال 1389
11.  تألیف «تحلیل کوتاه» منتشر شده در پژوهشکده مطالعات راهبردی با عنوان «تحلیل راهبردی منویات مقام معظم رهبری پیرامون تحول در حوزه‏های علمیه» در سال 1389
12.  تألیف مقاله علمی ـ پژوهشی منتشر شده درشماره 49 فصلنامه مطالعات راهبردی با عنوان «مؤلفه‏های نظری اقتدارملی در سیاست خارجی اسلامی با تأکید بر اندیشه‏های امام خمینی(ره)» در سال 1389
13.  چاپ و انتشار مقاله فوق در کتاب: «امام خمینی(ره) و بنیان‏های نظری امنیت در جمهوری اسلامی ایران» به اهتمام فرزاد پورسعید، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1390
14.  تألیف مقاله علمی ـ پژوهشی منتشر شده درشماره 33 فصلنامه مطالعات ملی با عنوان «هویت ایرانی در گذرگاه تاریخ(تحلیل آراء سیدجواد طباطبایی)» در سال 1387
15.  تألیف مقاله علمی ـ پژوهشی منتشر شده درشماره 14 پژوهشنامه علوم سیاسی با عنوان «اتحادیه اروپا، ترکیه و تحول در حقوق فرهنگی کردهای ترکیه(2002ـ 1991)» در سال 1388
16.  تألیف و چاپ مقاله «تئوری کارکردگرایی» در شماره 290 فصلنامه  اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی  زمستان 1391
17.  تألیف پایان‏نامه کارشناسی ارشد با عنوان « اتحادیه اروپا، ترکیه و تحول در حقوق فرهنگی کردهای ترکیه(2002ـ 1991)» در سال 1386
18.  تألیف رساله دکتری با عنوان « نسبت مفهوم منافع ملی ایران با مصادیق خرده‏گفتمان‏های اسلامی در سیاست خارجی ج.ا.ا. (1388 ـ 1358)» در سال 1391
19.  تألیف و ارائه مقاله «جنبش بیداری اسلامی و خرده¬گفتمان¬های رقیب هویت اسلامی – ایرانی در سطح منطقه» در همایش ملی «الگوی هویت اسلامی- ایرانی در چشم¬انداز 1415» برگزار شده توسط موسسه مطالعات ملی در اردیبهشت 1392
20.  تألیف مقاله «همگرایی در خلیج فارس» جهت انتشار در دانشنامه خلیج فارس در 1391
21.  تألیف مقاله «خیزش‏های اسلامی در جهان عرب؛ ارزیابی فرصت‏ها و تهدیدهای منطقه‏ای جمهوری اسلامی ایران» در شماره 43  فصلنامه علمی ـ پژوهشی سیاست دانشگاه تهران، زمستان 1392
22.  تألیف مقاله « امت گرايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران:  تطبيق دكترين هاي ام القري و تعامل فزاينده» در شماره 38  فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‏های راهبردی سیاست دانشگاه علامه، بهار 1393
23.  تألیف مقاله « تحليل جامعه شناسي مفهوم سبك زندگي در تمدن هاي غربي و اسلامي» در شماره 45  فصلنامه علمی ـ پژوهشی سیاست دانشگاه تهران، بهار 1394
24.  تألیف مقاله « ظهور طبقه متوسط و آينده توسعه در افغانستان» در شماره 12  فصلنامه علمی ـ پژوهشی، پوهنتون جامی هرات، پاییز و زمستان  1395
25.  تألیف مقاله « انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري و صورتبندي خرده گفتمان عدالت» در شماره 50  فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، پاییز 1396
26.  تألیف مقاله « بحران سوريه و افزايش دياسپوراي مسلمانان در اروپا» در شماره 24  فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های سیاسی جهان اسلام، انجمن مطالعات جهان اسلام، پاییز 1396
27.  تألیف کتاب « گفتمان شناسي منافع ملي: چارچوبي تئوريك در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران »  در سال 1394
28.  تألیف کتاب « درآمدي نظري برمفهوم شناسي سبك زندگي»  در سال 1395
29.  تألیف کتاب « طبقه متوسط جديد و توسعه سياسي افغانستان »  در سال 1396
30.  ویرایش علمی کتاب درسی «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» از انتشارات دانشگاه پیام نور در سال 1395
31.  تدوین محورهای علمی همایش ملی «سبک زندگی در دهه پیشرفت و عدالت» در حوزه سیاسی جهت دانشگاه پیام نور استان قم زمستان 1392
32.  مسئول کمیته علمی سیاسی «همایش ملی سبک زندگی اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت» دانشگاه پیام نور قم در سال 1393 .

• سوابق عناوین تدریسی :

1.  تدریس عنوان‏های درسی؛ «روش تدوین گزارش و پژوهش‏های راهبردی»، «هنجارها و ارزش‏های اجتماعی» و «جایگاه پارلمان در ساختار رسمی ـ سیاسی اسراییل» در دوره‏های آموزش عالی آزاد در پژوهشکده مطالعات راهبردی طی سال‏های 1387 لغایت 1391
2.  تدریس عنوان‏های درسی؛ «اصول علم سیاست»، «جامعه شناسی‏سیاسی»، «جامعه شناسی‏جهان‏سوم» و «دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام»، « تحولات سیاسی و اجتماعی ایران 1و2»، «تاریخ روابط خارجی ایران1و2»، «خلیج فارس و مسائل آن»، «روش تحقیق در علوم سیاسی 1و2»، «حقوق بین الملل 1و2»، «شناخت ماهیت و عملکردامپریالیسم»، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، «نوسازی و دگرگونی سیاسی»،«اندیشه های سیاسی در قرن بیستم»، «مبانی علم سیاست»، «اصول روابط بین‏الملل 1»، «نوسازی و دگرگونی سیاسی» در مقطع کارشناسی و«تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران»، «فلسفه غرب2»، «سمینار تحقیق و تتبع نظری» در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور مرکز قم ازسال 1389لغایت 1393 و «سمینار جهانی شدن و جهان سوم» در دانشگاه پیام نور مرکز تهران ـ غرب طی سال های 1394 ـ 1395.
3.  تدریس عناوین درسی؛ «روش تحقیق در علوم سیاسی»، « فقه سیاسی» و «نظریه‏های مختلف در روابط بین‏الملل» مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور مرکز کابل.
4.  تدریس عناوین درسی؛ «روش تحقیق در علوم سیاسی»، « سمینار کشورهای جهان سوم» در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور مرکز قزوین.
5. تدریس در کارگاه آموزشی با عنوان «سیاست خارجی ایران با تاکید بر دریای خزر» در دانشکده ادبیات و مطالعات ایران دانشگاه پیام نورجهت دانشجویان ایران شناس از ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان در سال 1395.

 
• سوابق اجرایی :
1.  تصدی و اجرای امور آموزش عالی آزاد در پژوهشکده مطالعات راهبردی به مدت هشت سال از 1382لغایت 1390
2. اخذ مجوز دوره های راهبردی یاد شده در بالا از وزارت علوم جهت برگزاری در پژوهشکده فوق الاشعار
3.  مسئول طرح و برنامه پژوهشکده مطالعات راهبردی به مدت یک سال(1385)
4.  همکاری با سرویس سیاسی «باشگاه خبرنگاران جوان» صدا و سیما به مدت سه سال تا سطح دبیر خبری از 1382ـ1380
5.  عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه پیام‏نور قم از اسفند 1390 تا 1393.
6.  دبیر شورای تخصصی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور از مرداد 1397 – ادامه دارد

•  پایان نامه‏ها :
1.  داوری رساله دکتری «تحلیل وضعیت رسانه در سیاست‏گذاری مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد نظام ملی درستکاری» در دانشگاه تهران سال 1392 .
2. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « پاکستان و عدم شکل گیری دولت فراگیر در افغانستان پسا طالبان » ـ در دانشگاه پیام نور واحد کابل سال 1394.
3. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « موانع شکل‏گیری احزاب مدرن در افغانستان، پس از 11 سپتامبر » ـ در دانشگاه پیام نور واحد کابل سال 1395.
4. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « نقش قومیت در انتخاب حامد کرزی به مقام ریاست جمهوری افغانستان» ـ در دانشگاه پیام نور واحد کابل سال 1395.
5. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « ظهور طبقه متوسط و آینده توسعه در افغانستان » ـ در دانشگاه پیام نور واحد هرات سال 1395.
6. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « جرايم سازمان يافته و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران» در دانشگاه پیام نور مرکز قوچان سال 1397.
7. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « ریشه ها و عوامل تداوم بحران سیاسی و امنیتی عراق پس از سقوط صدام » ـ در دانشگاه پیام نور مرکز تهران ـ غرب سال 1394.
8. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بازخوانی جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر نگاه جهوری اسلامی ایران به تبعات فرهنگی آن » ـ در دانشگاه پیام نور مرکز تهران ـ غرب سال 1395.
9. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « انقلاب ليبي و پيامدهاي آن» ـ در دانشگاه پیام نور مرکز تهران ـ غرب سال 1397.
10. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « آينده روابط ايران و اتحاديه عرب با محوريت عربستان » ـ در دانشگاه پیام نور مرکز تهران ـ غرب سال 1397.
11. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « نقش دولت و جامعه مدنی در فرایند توسعه  در افغانستان (1380-1395) » ـ در دانشگاه پیام نور مرکز کابل سال 1395.
12. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « راهبرد حزب عدالت و توسعه ترکیه در سیاست خارجی » ـ در دانشگاه پیام نور مرکز قزوین سال 1395.
13. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « علل شکل‏گیری و توسعه داعش و نقش آن در تحولات منطقه‏ای و بین‏المللی » ـ در دانشگاه پیام نور مرکز قزوین سال 1395.
14. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بررسی علل و عوامل رشد سلفیه در کشورهای اسلامی (مطالعه موردی مصر)» ـ در دانشگاه پیام نور مرکز تهران ـ غرب سال 1394.
15. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « نقش رسانه های دیجیتال در گفتمان سازی مردمسالاری دینی در دنیا» ـ در دانشگاه پیام نور مرکز تهران ـ غرب سال 1394.

•  طرح‏های پژوهشی  :
1.  اجرا و تدوین طرح پژوهشی با عنوان « تحليل جامعه شناسي مفهوم سبك زندگي در تمدن هاي غربي و اسلامي» در دانشگاه پیام نور مرکز قم در سال‏های 1394 ـ 1393
2.  اجرا و تدوین طرح پژوهشی با عنوان « چشم انداز امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران. مطالعه موردي داعش» در دانشگاه پیام نور مرکز قم در سال‏های 1397 ـ 1396

•  ارزیابی  مقالات  :
1ـ بررسی و رتبه بندی مؤلفه‏های اجتماعی تأثیرگذار بر احساس امنیت شهروندان
2ـ رابطه دین‏داری و مسئولیت‏پذیری اجتماعی در شهر قم
3ـ سبک زندگی و ارتباطات اجتماعی
4ـ نوسازی و توسعه در سبک زندگی  اسلامی ـ ایرانی
5ـ  تحلیل فضای مفهومی سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن
6 ـ جهانی شدن و سبک زندگی مصرفی در ایران
7ـ سبک زندگی اسلامی؛ آسیب‏ها و چیستی‏ها
8ـ اصل بنیادین سبک زندگی اجتماعی در اسلام؛ احترام به حقوق انسان‏ها
9ـ رفتارهای شهروندی سازمانی در سبک زندگی اسلامی
10ـ سبک زندگی و اوقات فراغت در جامعه معاصر
11ـ  مشارکت فراگیر در عرصه عمومی؛ سبک حکومتی دین‏مدار
12ـ  ویژگی‏های حکومت در قرآن و تأثیر آن در سبک زندگی جامعه دینی
13ـ سبک زندگی و فرهنگ قانون گرایی
14ـ ویژگی‌های مردم‌شناختی کافی‌شاپ؛ شیوه زندگی جوانان (فصلنامه فرهنگ و مردم مرکز پژوهش‏های صدا و سیما)
15ـ بررسی شکل گیری هنر در فضای مجازی (فصلنامه فرهنگ و مردم مرکز پژوهش‏های صدا و سیما)
16ـ فضای مجازی اپلیکیشن های تلفن های هوشمند به عنوان بخشی از فضای عمومی و بررسی نقش آن در برساخت اجتماعی واقعیت (فصلنامه فرهنگ و مردم مرکز پژوهش‏های صدا و سیما)