كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

بسمه تعالی

نام : محمدرضا میرشمسی
 

ایمیل:rezamirshamsi@chmail.ir

عضو علمی قراردادی دانشگاه پیام نور ، تهران غرب، گروه علوم سیاسی از 1390در حال حاضرجانشین معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان(مامور)

 

درحال دفاع

تهران

دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتری

1380

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

کارشناسی ارشد

1374

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی

سوابق آموزشی از سال 1380

تدریس در: دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه ، دانشگاه شاهد ، دانشگاه تهران و دانشگاه پیام نور

کارهای پژوهشی:

فرصتها و تهدیدات در شبکه های اجتماعی مجازی

نقش و جايگاه احزاب و جريان هاي سياسي كشور در چهار دوره انتخابات رياست جمهوري در سالهاي (1388-1376) در سطح استان مازندران

الگوی راهبردی ارائه امور شورای نگهبان براساس گفتمان امامین انقلاب اسلامی

مقاله مشترک :نقش و کارکرد بازار در فرایند انقلاب اسلامی

بررسی عوامل و عناصر تغییرات اجتماعی از منظر نهج البلاغه

تحولات فرهنگی از منظر امام خمینی با نگاه به امنیت ملی

سوابق اجرایی:

در حال حاضرجانشین معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان

مدیر کل انتخابات شورای نگهبان

عضو هیآت مرکزی نظارت بردهمین و يازدهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری 

عضو هیآت مرکزی نظارت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نماینده شورای نگهبان در کیمته تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری  دوره نهم و دهم

مدیر کل روابط عمومی داشگاه شاهد

سردبیر نشریه ناظر امین