كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محمد حسین حاجیلو 

شماره تلفن همراه ---------------------------

 پست الکترونیک Hajiloopnu@gmail.com 

سوابق تحصیلی
ردیف مقطع عنوان رشته تحصیلی
1 کارشناسی علوم سیاسی
2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3 دکتری علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل

سوابق تدریس
ردیف مقطع عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور - استادیار پایه 12 عنوان رشته تحصیلی
1  دانشگاه پیام نورهیات علمی رسمی قطعی تهران غرب 1394تا کنون
2  دانشگاه جامع علمي كاربردي(مراکز مستقل و وابسته) 1390تا کنون
3  دانشگاه غير انتفاعي(البرز- جمشید کاشانی) 1388-1386

سوابق علمی و پژوهشی
الف: تألیف کتب
1. دوركاري چيست؟ چرا و چگونه؟ تهران: سازمان فنی و حرفه ای کشور
2. ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري. تهران: سازمان فنی و حرفه ای کشور
3. سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.
4. سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.
5. شیوه نامه اجرائی مشاوره هدایت آموزشی – شغلی مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای، مناطق آزاد کشور و مناطق ویژه اقتصادی.
6. تاثیر ایران و اتحادیه اروپا ترکیه و توسعه خاورمیانه. کتاب. عبدالله مهربان. محمدرضا عبدالله پور

سوابق علمی و پژوهشی
ب: عضویت در کمیته ها و مجامع علمی
1. عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال/1394
2. عضو کمیته علمی سومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال/1393
4. سخنران در سمینار ملی « نوآوری در کیفیت آموزش و یادگیری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی همراه» - مشترک بین کمیسیون ملی یونسکو ایران و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
5. عضو شورای علمی - پژوهش سازمان (ستاد)1/09/1393
6. دبیرهمایش چهارمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال1394
 7. داور فصلنامه علمی – ترویجی مهارت آموزی
ج:  سوابق
1. رئیس ستاد اجرائی مسابقات ملی مهارت
2. نماینده سازمان فنی و حرفه ای کشور در همایش مسابقات ملی و بین المللی روسیه در سال  2015 میلادی
3. نماینده رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران  برای شركت در همايش مسابقات ملي روسيه براي سال 2019 به نمایندگی سازمان فنی و حرفه ای کشور
4. نماینده رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران برای شركت در همايش مقدماتي مسابقات جهاني 2019 فرانسه به نمایندگی سازمان فنی و حرفه ای کشور
5. شرکت در مسابقات بین المللی مهارت بعنوان رئیس ستاد اجرائی در سال 2015 میلادی -  برزیل
6. نماینده رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در همایش ها
7. رئیس کمیته اجرایی نشست کشور های اسلامی در ایران «مّک»
د:  جوایز و افتخارات
1. چهره موفق  مهارتی 100+1 کارآموختگان برتر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
2. پژوهشگر برتر مرکز مطالعات شهرداری تهران در سال 1394.


سوابق علمی و پژوهشی
ه: مقالات داراي برد ISI
 -Factors Affecting the Organizational Commitment Of Employees and customer Satisfaction
Iran- Europe Union Relations: Obstacles and Challenges, Journal of Basic and Applied Scientific Research.Vol.3, No.1, in January. 2013.
 -Common Interest Spheres of the Iranian- European Relations, International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol,3 (S): 2714-271

سوابق علمی و پژوهشی
و: مقالات چاپ شده در نشریات علمی پژوهی داخلی
۱. نظریه ایدیالیست مرکز اساسی در گفتمان ایران و اتحادیه اروپا (۲۰۰۵-۲۰۱۱). دانشگاه دولتی تعلیم و تربیت آذربایجان. مجله اخبار دانشگاه تعلیم و تربیت (علمی- پژوهشی) .ش ۵. باکو. ۲۰۱۱. صص ۱۹۲-۱۹۶
۲. روابط میان ایران و اتحادیه اروپا (۱۹۸۰- ۱۹۸۸). انستیتوی تاریخ و مسائل آن. مجله نظری علمی و روش شناسی. ش۴. باکو. ۲۰۱۱. صص ۱۶۸-۱۷۲.
۳. روابط میان ایران و آلمان بعد از انقلاب اسلامی (۱۹۸۰- ۲۰۱۲). دانشگاه آذربایجان. کنفرانس علمی بین المللی. ادغام و مراحل مقاومت آن. باکو. ۲۰۱۱. صص ۸۳-۸۷.
۴. مراحل توسعه روابط سیاسی ایران و اتحادیه اروپا. دانشگاه دولتی تعلیم و تربیت. مجله اخبار دانشگاه تعلیم و تربیت. باکو ۲۰۱۲.
۵. روابط ایران و اتحادیه اروپا در سال های ۱۹۹۷- ۲۰۰۵ . دانشگاه دولتی تعلیم و تربیت. مجله اخبار دانشگاه تعلیم و تربیت. ش ۲. باکو. ۲۰۱۲. صص ۲۶-۳۱.
6. سیاستگذاری سلامت (چشم انداز انتقادی). فصلنامه علمی – پژوهشی سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران . 1396.
7. ایران و عراق نوین از منظر استراتژی ژئوپلیتیک (فرصت ها و چالش ها). فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام(علمی – پژوهشی). سال ششم . شماره (22). تابستان 1396 .صص 139-168.
8. بررسی تطبیقی سیاست دولت های پس از جنگ تحمیلی در شاخصه های خصوصی سازی و ادغام در اقتصاد جهانی (مطالعه موردی دولت های خاتمی و احمدی نژاد). فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی . سال یازدهم، شماره 41، زمستان 1396 . صص 97-114.
9. شکنندگی همکاری در فضای هژمونیک و نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی . مقاله 4. دوره 11. شماره 38. بهار 1396. صص 69-88.
10. واکاوی نقش رسانه های اسرائیل در بازتولید ایدئولوژی نژاد پرستی صهیونیسم. فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبایی. سال دوم. شماره 5. تابستان 92. صص 163-196.
11. تحلیلی بر جایگاه اتحادیه اروپا در دو گفتمان توسعه طلبانه سیاست محور و آرمان گرایی عدالت محور. مجله علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج. تابستان 1390. شماره 15. صص 189-214.
12.  روابط ایران و اتحادیه اروپا  در دو دولت خاتمی و احمدی نژاد. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی 1391 .

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

الف: استاد راهنما
1. انقلاب لیبی و پیامدهای آن. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد.  دانشجو حمیدرضا هژبر زارع. دانشگاه پیام نور. واحد تهران غرب.
2. بررسی حضور و تاثیر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در سوریه بر اساس نظریه های بین المللی. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشجو جواد بهارمست. دانشگاه پیام نور. واحد تهران غرب.
3. مهدویت به عنوان انگاره ای علیه هژمونی مستکبرانه. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشجو بابک بافقی. دانشگاه پیام نور. واحد تهران غرب.
4. تاثیر جهانی شدن بر دین (با تاکید بر دین اسلام). پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد . دانشجو حسن طاهرلو. دانشگاه پیام نور. واحد تهران غرب .
ب: استاد مشاور
1. بررسی مواضع سیاسی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال تروریسم پس از حادثه 11 سپتامبر. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشجو زهره عسگری . دانشگاه پیام نور. واحد تهران غرب .
2. بررسی مشترکات جمهوری آذربایجان با آذربایجان جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد .دانشجو محمد ملکی. دانشگاه پیام نور. واحد تهران غرب .
3. بررسی رفتار انتخاباتی شهروندان سمنان، مهدیشهر و سرخه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشجو جواد خیرخواه دانشگاه پیام نور. واحد تهران غرب .
ج: استاد داور
1. سیاست خارجی ترکیه در قبال تحولات عراق و سوریه. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشجو مهدی حسن زاده . دانشگاه پیام نور. واحد تهران غرب .
2. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منظومه فکری مقام معظم رهبری. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشجو امیر رضا علی نقیان. دانشگاه پیام نور. واحد تهران غرب .
3. نقش احزاب فرعی آمریکا در حوزه سیاستگذاری آمریکا. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشجو شاهد شکاری. دانشگاه پیام نور. واحد تهران غرب .
4. بررسی تطبیقی جایگاه مردم بر حکومت از دیدگاه امام علی(ع) و امام خمینی (ره). پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشجو محمد فراتی. دانشگاه پیام نور. واحد تهران غرب .
5. بررسی مقایسه ای دولت های آقایان هاشمی رفسنجانی (سازندگی) و احمدی نژاد (عدالت محور) در زمینه عدالت اجتماعی و رفاه. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشجو محمد حسن علیشاهی. دانشگاه پیام نور. واحد تهران غرب.
6. انقلاب مصر و تاثیرگذاری اندیشه و عمل اخوان المسلمین در شکل گیری آن. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشجو مریم ابلیات. دانشگاه پیام نور. واحد تهران غرب .