كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

نام: عزیز

نام خانوادگي: گرد

وضعیت استخدام و رتبه علمی: عضو هیات علمی رسمی قطعی،  استادیار پایه 14، دانشگاه پیام نور استان تهران 

محل خدمت فعلی: سازمان تامین اجتماعی- معاونت حسابرسی بیمه ای موسسه حسابرسی تامین اجتماعی (مامور)

شماره تلفن همراه :---------------------و  آدرس پست الكترونيكي: AFMGORD@YAHOO.COM

 

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

شهر محل تحصيل

كشور محل تحصيل

تاريخ فراغت از تحصيل

دکترا

حسابداری

دانشگاه پونا

پونا

هندوستان

1386

کارشناسی ارشد

حسابداری پیشرفته و مالیات

دانشگاه پونا

پونا

هندوستان

1382

کارشناسی

مدیریت بانکداری

دانشگاه امور اقتصادی

تهران

ایران

1372سوابق و سمت های اجرایی از سال 1368 تا کنون:

- 10/2 سال معاون حسابرسی بیمه ای موسسه حسابرسی تامین اجتماعی.

-  5/2 سال قائم مقام مسول علمی-اجرایی حسابداری تعهدی وزارت علوم تحقیقات و فناوری .

- 7/2 سال مدیر کل امور مالی دانشگاه پیام نور کل کشور.

-  10 سال عضو جامعه حسابداران خبره ایران.

- مدیر گروه حسابداری دانشگاه پیام نور استان تهران.

- بیش از 14 سال در سمت های کارشناسی، مشاور مالی و عضویت در هیات مدیره و کمیته حسابرسی داخلی شرکتها

- استاد راهنما، مشاور و داور بیش از 150 پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای مختلف کشور.

- مدیر مسول دو فصلنامه علمی پزوهشی حسابداری دولتی