كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

 

 

رزومه علمی و اجرائی(CV)

دانشگاه پیام نور

 

 

 

 

 

دکتر محمد مهدی پرهیزگار

دانشیار دانشگاه پیام نور  گروه مدیریت بازرگانی

مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي:  محمد مهدی پرهیزگار

مليت:        ایرانی

استان:     تهران

تولد:   

پست الكترونيك:                                                                                                                                                             m.parhizgar@pnu.ac.ir

خلاصه سوابق علمی و پژوهشی

- مولف کتاب های دانشگاهی

-  نویسنده مقالات در مجلات علمی پژوهشی، کنفرانس های بین المللی، ملی و منطقه ای و چندین مقاله علمی ترویجی.

-  مجری و همکار  طرح های پژوهشی در سطح کشور و استان مازندران

سوابق تحصیلی

- كارشناسي:  مديريت دولتي:  1363 -1367، دانشگاه تهران

- كارشناسي ارشد: مديريت دولتي:  1368-1371، دانشگاه تهران

- دكتري: مديريت بازرگاني گرايش استراتژيك: 1381-1386، دانشگاه شهيد بهشتي

سوابق اجرایی و اداری

-  مديركل امور اداري دانشگاه پيام نور

- مدير گروه مديريت MBA و اجرايي

- معاون دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه پيام نور

- عضويت دركميته سازمان ومديريت شوراي فرهنگي دانشگاه

- عضويت در شوراي تحول اداري دانشگاه پيام نور

- دبير وعضو كميته برنامه ريزي نيروي انساني و هيات اجرايي كاركنان دانشگاه پيام نور

- مديرعامل صندوق قرض الحسنه كاركنان دانشگاه پيام نور

- مديرگروه مديريت بازرگاني

- عضو هيات اجرايي جذب مرکزی اعضائ هیات علمی دانشگاه پيام نور

- مديركل منابع انساني دانشگاه پيام نور

- معاون پژوهشی مرکز آموزش مديريت دولتی

- مدیر کل دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه پیام نور کشور

سوابق آموزشي(دوره‌هاي تدريس شده)

-  تدريس در دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه پیام نور.

-  تدريس در دوره‌ كارشناسي ارشد دانشگاه تهران.

- عضويت در شوراهاي مختلف آموزشي وپژوهشي

- راهنمايي پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري

 

4- سوابق پژوهشي

4-1- کتب تالیفی

- پرهیزگار، محمد مهدی و آقاجانی، علی اکبر، (1391)، روش تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکررد کاربردی، انتشارات دانشگاه پیام  نور.

-تاج فر، امیر هوشنگ و پرهیزگار، محمد مهدی، (1391)، مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات و کسب و کارهای الکترونیکی،  انتشارات آتی نگر، تهران.

-رابینز، استفان و کالتر، مری(نویسندگان).، (1391)، مدیریت- مبانی و تئوری ها، جعفری نیا، شمس اله و پرهیزگار، محمد مهدی(مترجمین)،  انتشارات گنجینه علوم انسانی، تهران.

-قایدی پاپری، سوسن و پرهیزگار، محمد مهدی، (1392)، تکنیک های کاربردی مهندسی ارزش،  انتشارات تایماز، تهران.

- پرهیزگار، محمد مهدی، (1392)، تجزيه وتحليل سيستمها و روشها،  انتشارات دانشگاه پیام نور(زیر چاپ)

.

4-2- مقالات در مجلات ISI

♦- Parhizgar, Mohammadmehdi, (2012), Export Empowerment Approaches, journal of basic and applied scientific research,  ISSN: 2090-4304.

♦- Parhizgar, Mohammadmehdi, (2012), Technology of e-banking: perspective of costumers perceived risk and uncertainty, Indian journal of science and technology, ISSN: 0974-6846.

♦- Parhizgar, Mohammadmehdi, (2012). The impact analysis of social marketing mix on the intention of replacing single-occupant vehicles with urban public transport, international journal of Academic research in business and social science, ISSN: 2222-6990.

♦- Parhizgar, Mohammadmehdi, (2013), A Bsc-Efqm method for evaluating and detecting performance measurement criteria: A case study of malavan football team, Management Science Letter, 1923-9335.

♦- Parhizgar, Mohammadmehdi, (2013), A study on the effect of inter-organizational factors on the supply chain performance, Management Science Letter, 1923-9335.

♦- Parhizgar, Mohammadmehdi, (2013), Designing and examination of mobile commerce diffusion model in Iran, world of sciences journal, ISSN: 2307-3071.

♦- Parhizgar, Mohammadmehdi, (2013), The relationship between productivity and credit risk in the banking industry, American journal of scientific research. ISSN: 2301-2005.

♦- Parhizgar, Mohammadmehdi, (2014), Developing a Conceptual Framework for HRM Measures in Crisis Using Methodology, Asian Journal of Research in Business Economics and Management, ISSN: 2249-7307

- Parhizgar, Mohammadmehdi; Shahabi, Maryam; Soleimani, Maryam; Vesal, Hossein; (2014), Survey on Implication of Educational Program in Supplies of Production and Human Resource Indexes in "West Oil and Gas Exploitation Company", International Journal of Scientific Management and Development, ISSN: 2345-3974

- Parhizgar, Mohammadmehdi; Gilani nezhad, Fateme; Ramezani, Saeed; (2015), Effect of Brand Factors on Customer's Loyalty, gmp review, ISSN: 1476-4547

-Kamali, Hossein; Parhizgar, Mohammadmehi, (2015), Optimize the cost of cultivation with using low-tillage in the wheat fields of Tehran province,Cumhuriyet University Faculty of Science, ISSN: 1300-1949

4-2- مقالات علمی پژوهشی

- پرهیزگار، محمد مهدی؛ (1389)، شناسایی تاثیر متقابل فرهنگ و راهبرد در شرکت های سرمایه گذاری صنعت ساختمان ، مجله علمی پژوهشی(ISC)  مطالعات مدیریت راهبردی، انجمن مدیریت راهبردی ایران، تهران.

- پرهیزگار، محمد مهدی؛ (1389)، ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن ، مجله علمی پژوهشی(ISC)  مدیریت فردا، تهران.

- پرهیزگار، محمد مهدی؛ (1389)، تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد، فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

- پرهیزگار، محمد مهدی؛ (1390)، ارائه الگوی آمیخته بازاریابی برای محیط های پیچیده و آشفته کسب و کار ، مجله علمی ترویجی بررسی های بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران.

- پرهیزگار، محمد مهدی؛ (1390)، تبیین نقشه اجرایی برنامه استراتژیک بنگاه ها ، مجله علمی پژوهشی(ISC)  مطالعات مدیریت راهبردی، انجمن مدیریت راهبردی ایران، تهران.

- پرهیزگار، محمد مهدی؛ درینی، ولی محمد و آقاجانی، علی اکبر.، (1390)،’’بررسي و تبيين مدل بومي موانع كارآفريني سازماني در بانك‌هاي رفاه استان مازندران، مجله علمی پژوهشی(ISC) رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

- پرهیزگار، محمد مهدی؛ (1391)، بررسی تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند در مدل آکر بر ارزش ویژه برند از دید مصرف کننده: مطالعه موردی برند سامسونگ، مجله علمی ترویجی بررسی های بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران.

- پرهیزگار، محمد مهدی؛ (1391)، طراحی الگوی جامع سیاستگذاری قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، مجله علمی پژوهشی(ISC)  مدیریت فردا، تهران.

- پرهیزگار، محمد مهدی؛ (1391)، مطالعه عوامل محیطی موثر بر عملکرد صدا و سیمای مرکز ایلام، مجله علمی پژوهشی(ISC)  جهانی رسانه، دانشگاه تهران، تهران.

- پرهیزگار، محمد مهدی؛ (1391)، شناسایی و اولویت بندی پارامترهای موثر در اثربخشی تبلیغات اینترنتی، مجله علمی پژوهشی(ISC)  جهانی رسانه، دانشگاه تهران، تهران.

- پرهیزگار، محمد مهدی؛ (1392)، نقش تغییر پذیری در سنجش آمادگی کارکنان برای پذیرش کسب و کارهای الکترونیکی، مجله علمی ترویجی بررسی های بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران.

- پرهیزگار، محمد مهدی؛ (1392)، طراحی و تبیین مدل سازمان نوآور با تکیه بر الگوی باز ، مجله علمی پژوهشی(ISC) مطالعات  فرهنگ ارتباطات، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.

- پرهیزگار، محمد مهدی؛ (1392)، ارائه ابزار اندازه گیری دانایی محوری در بخش علم و فناوری در راستای سند چشم، ، مجله علمی پژوهشی(ISC)  مدیریت فردا، تهران.

-پرهیزگار، محمد مهدی؛ رحمانی، نیما، (1392)، شناسایی و اولویت بندی اقدامات کارآمد مدیریت منابع انسانی در شرایط بحران با استفاده از رویکرد ANP و DEMATEL ، فصلنامه علمی- پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

- امینی، محمد تقی؛ پرهیزگار، محمد مهدی و آقاجانی، علی اکبر، (1392)، مدل یابی اثرگذاری عوامل فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت، فصل نامه علمی-پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، تهران.

- پرهیزگار، محمد مهدی؛ تاجفر، امیرهوشنگ و نخعی، حسین،(1393)، بررسی همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات با استفاده از مدل لوفتمن، فصلنامه آموزشی، پژوهشی، خبری و تحلیلی کشاورزی تعاون و روستا، وزارت جهاد کشاورزی.

4-4- طرح های پژوهشی انجام گرفته

- پرهیزگار، محمدمهدی، (1393)، بررسی تأثیر قابلیت برندینگ و توانمندسازی مشتریان در ارتباط بین بازارمداری و رضایت مشتریان بانک‌ ملت، طرح پژوهشی گرنت دانشگاه پیام نور(مجری).

4-4- مقالات و سخنرانيهاي علمي در سمینار بین المللی

- پرهیزگار، محمد مهدی، آقاجانی افروزی، علی اکبر و نادعلی زاده، محدثه.، (1391)، ارائه الگویی اثربخش از نقش یادگیری سازمانی در فرآیند شناسایی فرصت های کارآفرینانه، مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت بازاریابی و رویکردهای نوین در بازار، قادم شهر.

- پرهیزگار، محمد مهدی، آقاجانی افروزی، علی اکبر و پورموسی امیری، سید مهرداد.، (1391)، بررسی عوامل موثر بر موفقیت همکاری استراتژیک  در شرکت های کوچک و متوسط، مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت بازاریابی و رویکردهای نوین در بازار، قائم شهر.

- امینی، محمد تقی، پرهیزگار، محمد مهدی و محمدی صالح، مرتضی.، (1391)، کارآفرینی استراتژیک گامی به سوی تولید ثروت در کسب و کارها، مجموعه مقالات همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ساری.

- پرهیزگار، محمد مهدی، حکاک، محمد و حسینی، اسحاق.، (1392)، بررسی رابطه بین ارزش درک شده و رضایتمندی مصرف کنندگان از کیفیت کالاهای تولید داخل(در شهر شیراز)، مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان.  بازار، رامسر.

- پرهیزگار، محمد مهدی، حکاک، محمد و حسینی، اسحاق.، (1392)، بررسی رابطه بین کیفیت کالاهای تولید داخل و انتظارات مصرف کنندگان(در شهر شیراز)، مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان.  بازار، رامسر.

- پرهیزگار، محمد مهدی؛ سلیمانی، مریم؛ شهابی، مریم، (1393)، عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در کسب و کار، مجموعه مقالات کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز.

 

مقالات ارائه شده در همایش/کنفرانس

 

شماره

عنوان

 

سطح

17441

سازمان هشيار و فرصت جو

اولين كنفرانس بين المللي مديريت و نوآوري

داخلي بين المللي

23509

بررسي تاثير منابع اجتماعي اطلاعات بر يادگيري كارآفرينانه در صنعت قطعه سازان خودرو

توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني

داخلي ملي

25385

ارائه الگويي اثربخش از نقش يادگيري سازماني در فرآيند شناسايي فرصت هاي كارآفرينانه

مديريت بازاريابي و رويكردهاي نوين بازار

داخلي ملي

40373

شاخص هاي موثر بر عملكرد و تحقق استراتژي در مديريت پروژه هاي كلان

هفتمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك

خارجي بين المللي

40425

بررسي عوامل موثر بر موفقيت همكاري استراتژيك در شركت هاي كوچك و متوسط

مديريت بازاريابي و رويكرد هاي نوين در بازار

داخلي ملي

40456

رابطه بين ويژگي هاي كيفي تجارتي الكترونيك و ميزان تمايل كاربران در بانك پارسيان

اولين كنفرانس بين الملليمديريت و نوآوري و توليد ملي

داخلي بين المللي

40457

ارائه مدلي اثربخش براي معماري سيستم مديريت دانش در سازمانها امروز

اولين كنفرانس بين المللي مديريتف نوآوري و كارآفريني

داخلي بين المللي

40458

بيشينه سازي ارزش ويژه برند يا ارزش ويژه مشتري؟شناخت ويژگي هاي صنعت و رفتار مشتري، چالش استراتژيك پيش از برند سازي

كنفرانس مديريت برند

داخلي ملي

40459

كارآفريني استراتژيك گامي به سوي توليد ثروت در كسب و كارها

همايش ملي اقتصاد مقاومتي با رويكرد، با حمايت از كار و سرمايه ايراني

داخلي ملي

40462

كاربرد روش هزينه يابي بر مبناي عملكرد در بودجه ريزي بر مبناي فعاليت در سازمان دولتي

اولين همايش ملي رويكردهاي نوين حسابداري دولتي

داخلي ملي

40464

بررسي عوامل موفقيت در سازمانهاي پويا و خلق سازمان هاي فراگير

دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي

داخلي ملي

40467

بررسي نقش توانمند سازي كاركنان در رفتار شهروند سازماني در بانك هاي ملي استان اصفهان

اولين همايش ملي مديريت و كارآفريني

داخلي ملي

40468

ارائه جهار چوپ يكپارچه از عوامل موثر بر توسعه كسب و كارهاي كارآفرينانه و اشتغال زا در روستاها

همايش ملي توسعه پايدار روستايي با تاكيد بر بخش كشاورزي

داخلي ملي

55570

بكارگيري داده كاوي در بررسي رفتاردستگيرشدگان انواع موادمخدرمكشوفه

سومين همايش علوم مديريت نوين

داخلي ملي

55573

ارائه چارچوبي براي شناسايي رابطه بين خصوصيات دستگيرشدگان با نوع ماده مخدر مكشوفه با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي

همايش بين المللي مديريت

داخلي ملي

58866

عوامل موثر بر كارآفريني سازماني در كسب و كار

اولين كنفرانس ملي رويكردهاي در مديريت كسب و كار

داخلي ملي

65014

طراحي مدل مفهومي كارآفريني ارزش آفرين(موج چهارم)

Designing and Explanation of a Model for Entrepreneurial Value creation (4th wave)

چهارمين همايش مديريت و كارآفريني خوانسار

داخلي ملي

68432

بررسي رابطه بين ارزش درك شده و رضايتمندي مصرف كنندگان از كيفيت كالاهاي توليد داخل (در شهر شيراز)

همايش ملي كسب و كارهاي كارآفرينانه و اقتصاد

منطقه اي

68433

بررسي رابطه بين كيفيت كالاهاي توليد داخل و انتظارات مصرف كنندگان در شهر شيراز

همايش ملي كسب و كارافرينانه و اقتصاد دانش بنيان

منطقه اي

68434

تاثير ارزش كيفيت خدمات ادراك شده بر رضايت مندي مشتري (در صنعت گردشگري استان فارس)

همايش ملي كسب و كارهاي كارآفرينانه و اقتصاد دانش بنيان

منطقه اي

68437

بررسي رابطه بين عملكرد سرمايه فكري و ارزش شركت در بازار

كنفرانس بين المللي اقتصاد مديريت حسابداري و علوم اجتماعي

داخلي بين المللي

68438

بررسي ارتباط و تاثير مهارت هاي كارافريني بر تجاري سازي ايده ها

سومين همايش ملي مديريت و كارافريني

منطقه اي

68441

provide a framwork for identifying the relationship between type of drug arrests specification artifacts by using data mining techniques

همايش بين المللي مديريت

خارجي بين المللي

68501

تاثيرات دخالت مشتري و تامين كننده برروي مزيت رقابتي شركت هاي توليدي در استان البرز

كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيك هاي مديريت

داخلي بين المللي

68505

نقش قران در احاديث در سلامت كسب و كار جامعه

همايش مديريت و كارافريني خوانسار

داخلي ملي

68565

بررسي تاثير استفاده از سيستم جامع يكنواخت كالا بر فرايند تهيه و تداركات كالا در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

A study of the effect of material integrated system on the procurement process in the south pars Gas Complex (SPGC)

دومين همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه

the second international Conference on management and culture Development

خارجي بين المللي

69634

بررسي تاثير استفاده از سيستم جامع يكنواخت كالا بر فرايند تهيه و تدارك كالا در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه

دومين همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه

داخلي بين المللي

69870

رويكرد هاي نوين در مديريت كسب و كار

اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مديريت كسب و كار

داخلي ملي

69991

the effects of customer and supplier involvement on competitive advantage:an empirical study in alborz

كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيك هاي مديريت

management tools & techniques conference

داخلي بين المللي

69996

طراحي مدل مفهومي كارافريني ارزش افرين(موج چهارم)

چهارمين همايش ملي مديريت و كار افريني

داخلي ملي

70341

بررسي همسويي كسب و كار و فناوري اطلاعات با استفاده از مدل لوفتمن

تعاون وروستا

داخلي ملي

70343

رتبه بندي انواع طرح هاي باز پرداخت بازاريابي شبكه اي به منظور اموزش ارزش هاي اسلامي با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي

چشم انداز مديريت بازرگاني

داخلي ملي

70344

پيشايند هاي كارافريني ارزش افرين با تاكيد بر نگره فقه اماميه

پيشايند هاي كارافريني ارزش افرين با تاكيد بر نگره فقه اماميه

داخلي ملي

70346

بررسي (سي ار ام ) مديريت ارتباط با مشتري بر دانش مشتريان

بررسي (سي ار ام ) مديريت ارتباط با مشتري بر دانش مشتريان

داخلي ملي

70531

بررسي تاثير كنترل هاي مديريت فروش برگرايش كارآفرينانه بخش

همايش ملي مديريت كسب و كار كارافريني و توسعه پايدار

داخلي ملي

70532

بررسي تاثير الگوي تعاملي كارافريني گرايش به يادگيري و گرايش به بازارگرايي برنواوري در عملكرد و ايجاد ارزش مشتري

همايش ملي مديريت كسب و كار كارافريني و توسعه پايدار

داخلي ملي

 

 

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی و ISI

 

شماره مقاله

عنوان لاتين مقاله

عنوان لاتين مجله

همکاران

43811

 

Developing a Conceptual Framework for HRM Measures in Crisis Using Methodology

Developing a Conceptual Framework for HRM Measures in Crisis Using Methodology

پرهيزگار محمد مهدي

58867

 

survey on implication of education program in supplies of production and human resource index in west oil and gas exploitation company

international journal of scientific management and development

شهابي مريم

پرهيزگار محمد مهدي

سليماني مريم

وصال حسين

68486

سنجش راهبردي مديريت دانش سازماني مبتني بر روش ترجمه سيستمي راهبرد با رويكرد فازي مطالعه موردي

 

پرهيزگار محمد مهدي

68488

شناسايي و اولويت بندي اقدامات كارامد مديريت منابع انساني در شرايط بحران با استفاده از رويكرد تركيبي

 

پرهيزگار محمد مهدي

68502

بررسي تاثير عوامل محيطي برراه اندازي كسب و كار

 

پرهيزگار محمد مهدي

13178

تدوين راهبرد از طريق چارچوب جامع تدوين راهبرد

 

محمودي ميمند محمد

پرهيزگار محمد مهدي

دهبان بهنام

40964

ارزيابي تاثير نظام هوشين كانري در اجراي استراتژي شركت ساپكو

 

اميني محمدتقي

پرهيزگار محمد مهدي

موسوي سيد محسن

16023

ارزيابي تاثير نظام هوشين كانري در اجراي استراتزي هاي شركت ساپكو

 

اميني محمدتقي

پرهيزگار محمد مهدي

موسوي سيد محسن

2319

 

export empowerment approaches

JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH

اميني محمدتقي

حسيني سيد جمال

پرهيزگار محمد مهدي

5157

ارائه الگوي اميخته بازاريابي براي محيط هاي پيچيده واشفته كسب وكار

 

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE

پرهيزگار محمد مهدي

5336

 

Empowerment approaches

scintific research

پرهيزگار محمد مهدي

40959

تبيين نقشه اجرايي برنامه استراتژيك بنگاه ها

 

پرهيزگار محمد مهدي

جزني مينا

48642

ارائه الگوي آميخته بازاريابي براي محيط هاي پيچيده و آشفته كسب و كار

 

حسيني ميرزا حسن

پرهيزگار محمد مهدي

عباسي اسفنجاني حسين

5341

تجارت الكترونيكي شركت با شركت يك مدل انتقالي

 

پرهيزگار محمد مهدي

5348

برسي مولفه هاي قيمت گذاري در هزاره سوم

 

پرهيزگار محمد مهدي

5354

برسي تاثير عناصر محصول اميخته بازاريابي در توسعه صادرات

 

پرهيزگار محمد مهدي

5389

شناسايي تاثير متقابل فرهنگ وراهبرد در شركتهاي سرمايه گذاري صنعت ساختمان

 

پرهيزگار محمد مهدي

5391

ارائه شاخص هاي ارزيابي عملكرد بر مبناي كارت امتيازي متوازن

 

پرهيزگار محمد مهدي

40659

 

technology of e-banking:perspective of costumers perceived risk and uncertainty

INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

بازگوشا غلامرضا

عيضي ناديا

نواصر خالد

پرهيزگار محمد مهدي

40957

 

a study on the effects of inter-organizational factors on the supply chain performance

management science letters

پرهيزگار محمد مهدي

چوان جعفري احمد

48749

تجارت الكترونيكي شركت با شركت(B2B): يك مدل انتقال

 

پرهيزگار محمد مهدي

عباسي اسفنجاني حسين

اسفيداني محمدرحيم

18638

طراحي الگوي جامع سياستگذاري قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران

 

اميني محمدتقي

محمودي ميمند محمد

پرهيزگار محمد مهدي

مشايخ محمد زمان

40655

بررسي تاثير ابعاد ارزش ويژه برند در مدل اكر بر ارزش ويژه برند از ديد مصرف كننده مطالعه موردي برند سامسونگ

 

ابراهيمي عابد محدثه

پرهيزگار محمد مهدي

40955

مطالعه عوامل محيطي موثر بر عملكرد صدا و سيماي مركز ايلام

 

ايدي محمد

پرهيزگار محمد مهدي

رجبي سيد منصور

40963

مدل يابي موانع كارآفريني سازماني در بانك رفاه كاركنان استان مازندران

 

پرهيزگار محمد مهدي

دريني محمد ولي

آقاجاني علي اكبر*

40969

بررسي تاثير اعتبار نام تجاري بر وفاداري مشتريان در صنعت بيمه نمونه موردي:بيمه ايران و پاسارگاد

 

پرهيزگار محمد مهدي

پور محسن حميده

ميرا احمدي ميثم

41837

بررسي و تاثير نام و نشان تجاري بر وفاداري مشتري در صنعت مواد غذايي ايران

 

پرهيزگار محمد مهدي

17475

 

Designing strategic performance Evaluation's model of business units Case study: Tehran stock Exchange

JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH

اميني محمدتقي

پرهيزگار محمد مهدي

حبيبي روزبه

40533

 

designing strategic performance evalutions model of business units case study:tehran stock exchange

JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH

اميني محمدتقي

پرهيزگار محمد مهدي

فروزنده لطف الله

حبيبي روزبه

40656

 

infallibility poka-yoke) fundamentals for improving production processes case study: an automotive parts manufacturing company

EUROPEAN ONLINE JOURNAL OF NATURAL AND SOCIAL SCIENCES

پرهيزگار محمد مهدي

خباز صمد

فروغي نيا خورشيد

40956

 

a bsc-efqm method for evaluating and detecting performance measurement criteria a case:study of malavan footbal team

MANAGEMENT SCIENCE

پرهيزگار محمد مهدي

شجاعي حيدر

40965

 

Designing and examination of mobile commerce diffusion model in iran

جوكار علي اكبر

صفرزاده حسين

پرهيزگار محمد مهدي

نوروزي علي

40970

 

a survey on the relationship between factors in flunencing strategic fit in automobile industry supply chain

RESEARCH JOURNAL OF RECENT SCIENCES

جوان جعفري احمد

پرهيزگار محمد مهدي

34003

ارائه ابزار اندازه گيري دانايي محوري در بخش علم و فناوري در راستاي سند چشم انداز

 

محمودي ميمند محمد

ربيعي علي

پرهيزگار محمد مهدي

ميراميني سيدجواد

40657

طراحي و تدوين سازمان نو آور با تكيه بر الگوي باز

 

پرهيزگار محمد مهدي

دريني ولي محمد

40947

 

The impact analysis of social marketing mix on the intention of replacing single-occupant vehicles with urban public transport case study:staff working at state universities of isfahan

INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

رضايي دولت آبادي حسين

پرهيزگار محمد مهدي

تيموري مرجان

40966

شناسايي عوامل مو.ثر بر نوآلوري سازماني با تكيه بر پارادايم نوآوري باز مطالعه موردي:صنعت نشر كشور

 

دريني ولي محمد

پرهيزگار محمد مهدي

فروزنده لطف اله

جوكار علي اكبر

57463

مدل يابي اثر گذاري عوامل فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي كاركنان شركت نفت مطالعه موردي:شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان مازندران

 

اميني محمدتقي

آقاجاني علي اكبر

پرهيزگار محمد مهدي

57650

امكان سنجي پياده سازي مديريت عملكرد كاركنان با تاكيد بر فرهنگ سازماني بر مبناي مدل دنيسون(مطالعه موردي : شركت گاز خراسان رضوي

 

اميني محمدتقي

پرهيزگار محمد مهدي

آقاجاني علي اكبر

57652

امكان سنجي پياده سازي مديريت عملكرد كاركنان با تاكيد بر فرهنگ سازماني بر مبناي مدل دنيسون (مطالعه موردي شركت گاز خراسان رضوي

 

اميني محمدتقي

پرهيزگار محمد مهدي

آقاجاني علي اكبر

57812

مدل يابي، اثر گذاري عوامل فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي كاركنان شركت نفت(مطالعه موردي: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان مازندران

 

اميني محمدتقي

پرهيزگار محمد مهدي

آقاجاني علي اكبر

58865

مدل يابي اثرگذاري عوامل فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي كاركنان شركت نفت

 

اميني محمد تقي

پرهيزگار محمد مهدي

آقاجاني افروزي علي اكبر

68485

 

desigining of the model the entreneurial business for the creation of the occupation for the students of iran high education system

SYLWAN

پرهيزگار محمد مهدي

68514

 

application of activity based costing on performance based budgeting in governmental organization

Global Journal of Flexible Systems Management

پرهيزگار محمد مهدي

69995

 

international journal of productivity and quality management

International Journal of Productivity and Quality Management

پرهيزگار محمد مهدي

40968

طراحي مدل توسعه تجارت از طريق تلفن همراه در ايران با كاربرد روش دلفي

 

پرهيزگار محمد مهدي

جوكار علي اكبر

نوروزي علي

صفرزاده حسين

41835

 

factors affecting the intention to use internet banking services

پرهيزگار محمد مهدي

پور صالح پريا

51222

 

The impact of competitive intelligence processes to promote and advance sales marketing executives

management science letters

الوداري حسن

پرهيزگار محمد مهدي*

عبدالهي احسان

57526

عوامل موثر بر اجراي سياست‌هاي گردشگري جمهوري اسلامي ايران

Factors affecting the implementation of tourism policies in Islamic Republic of Iran

اميني محمدتقي

رحماني زين العابدين

پرهيزگار محمد مهدي

شيرمحمدي يزدان

57588

عوامل، موثر بر اجراي سياست هاي گردشگري جمهوري اسلامي ايران

 

رحماني زين العابدين

پرهيزگار محمد مهدي

اميني محمدتقي

شير محمدي يزدان

58862

 

the effect of organizational factor on knowledge management process

management and social sciences

پرهيزگار محمد مهدي

كيارزم امنه

68519

 

Effect of spiritual Intelligence on employee performance,Case study: Bank Melli Iran

Effect of spiritual Intelligence on employee performance,Case study: Bank Melli Iran

پرهيزگار محمد مهدي

حسيني پور سيد محمد رضا

70824

 

the impact of product display and advertising slong on consumers responses to the package and brand

international journal of basic sciences & applied research

پرهيزگار محمد مهدي

42074

تاثير قابليت برندينگ و توانمندسازي مشتريان در ارتباط بين بازارمداري و رضايت مشتريان بانك ملت

 

پرهيزگار محمد مهدي

53263

 

identify and ranking the effective factors on development of technological and commercial capability in industry with AHP technique case study: petroleum industry of gachsaran city)

Arth Prahand: A Journal of Economics and management

محمودي ميمند محمد

پرهيزگار محمد مهدي

حسين زاده محمدعلي

58858

بررسي تاثير متغيرهاي محتوايي بر ساختار سازماني

 

بيرامي محمد حسين

پرهيزگار محمد مهدي

62645

اجراي سياست هاي گردشگري جمهوري اسلامي ايران

 

رحماني زين العابدين

پرهيزگار محمد مهدي

اميني محمدتقي

شيرمحمدي يزدان

64968

طراحي و تبيين مدل مفهومي كارآفريني ارزش آفرين با رويكرد فقهي

Design and explain the concept of entrepreneurship value legal approach

اميني محمدتقي

پرهيزگار محمد مهدي

رضواني مهران

فرجام سعيد

68484

 

the relationship between organizational citizenship behavior (OBC) and employees empowerment in saderat bank(BSI) of gilan province

applied mathematice in engineering management and technology 2014

پرهيزگار محمد مهدي

68515

 

infallibility (poka- yoke) fundamentals for improving production processes case study: an automotive parts manufacturing company

EUROPEAN ONLINE JOURNAL OF NATURAL AND SOCIAL SCIENCES

پرهيزگار محمد مهدي

68516

تحقق حول عوامل المشخصه اتشغيل مكاسب العمل

 

پرهيزگار محمد مهدي

68517

 

thr impact of sustainable competitive advantage marketing strategy and brand image on organizations brand credibility in recruiting attracting and retaining staff

Asian Journal of Research in Marketing

پرهيزگار محمد مهدي

70289

 

ciencia e tecnica

CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA

پرهيزگار محمد مهدي

58868

 

studying the relationship between components of organization commitment

journal of economics and engineering

پرهيزگار محمد مهدي

سليماني مريم

حميدي مژگان

68504

بررسي تاريخي عوامل موثر براثربخشي استراتژي هاي جايگاه يابي برند..

 

پرهيزگار محمد مهدي

68548

 

selection and comparison the most suitable strategy in the public and private banks with (BSC) approach

International Journal of Productivity and Quality Management

پرهيزگار محمد مهدي

69999

كاربرد مدل معادلات ساختاري تفسيري(ايي اس ام) جهت سطح بندي قابليت هاي يادگيري سازماني

application of interpretive structural modeling for priority of organizational learning capabilities

شهابي مريم

پرهيزگار محمد مهدي

70831

 

evaluatin of textile industrys performance using dea approach

a journal of multidisciplinary research

پرهيزگار محمد مهدي

73658

تدوين شاخص هاي دانايي محوري در بخش علم و فناوري و ارائه مدل استراتژيك دانايي محوري در سند چشم انداز

 

محمودي ميمند محمد

ربيعي علي

پرهيزگار محمد مهدي

مير اميني سيد جواد

74451

 

review on transformational management role in the development of marketing capabilities with strategic orientation mediator (case study: businesses active in the food industry of country

journal of mathematics and technology

حكيمي ايمان

محمودي ميمند محمد

پرهيزگار محمد مهدي

جوكار علي اكبر

80719

 

identifing the model of innovation in food industry of iran

International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)?

پرهيزگار محمد مهدي

59945

اثر دوجانبه سبك هاي مديريت تعارض و ارتباط بين فردي

The Bilateral effect of Conflict Management styles and the Interpersonal Relationship

RESEARCH JOURNAL OF RECENT SCIENCES

پرهيزگار محمد مهدي

حكيمي ايمان

صفري خليل

سادات حسيني فرزانه

67311

 

Survey on Implication of Educational Program in Supplies of Production and Human Resource Indexes in “West Oil and Gas Exploitation Company”

International Journal of Scientific Management and Development

پرهيزگار محمد مهدي

شهابي مريم

سليماني شيخ آبادي مريم

وصال حسين

67561

 

verifying the effect of islamic rthics of business on reputation capital of firm (Study case: DANA insurance company)

ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG

پرهيزگار محمد مهدي

محمودي ميمند محمد

قايني ابوالفضل

زمانيان عليرضا

67986

طراحي مدل مفهومي كارآفريني ارزش آفرين ( موج چهارم)

 

اميني محمدتقي

پرهيزگار محمد مهدي

رضواني مهران

فرجام سعيد

68536

طراحي مدل مفهومي كارافريني ارزش افرين (موج چهارم)

new marketing research journal

اميني محمدتقي

پرهيزگار محمد مهدي

رضواني مهران

فرجام سعيد

68542

 

company performance improvement modeling based on the islamic ethical approach to business case study: Dana insurance company(Inc.)

SURVEY METHODOLOGY

پرهيزگار محمد مهدي

زمانيان عليرضا

68544

 

verifying the effect of islamic ethics of business on reputation capital of firm

ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG

پرهيزگار محمد مهدي

محمودي ميمند محمد

گايني ابوالفضل

زمانيان عليرضا

68560

 

evaluation the impact of 5Cs model factors on expot development in oil and gas equipment/sevices companies to international markets

international academic institute fo science and technology

پرهيزگار محمد مهدي

فاني سالك هادي

عابسي سعيد

69946

 

effect of brand factors on customer's loyalty

GMP REVIEW

پرهيزگار محمد مهدي

رمضاني سعيد

گيلاني نژاد فاطمه زهرا

69947

 

prioritising of factors effective on marketing relationship using FAHP and fuzzy TOPSIS methods

int.j.logistics systems and management

پرهيزگار محمد مهدي

كشاورز الهام

69948

 

optimize the cost of cultivation with using low-tillage in the wheat fields of tehran province

CUMHURIYET UNIVERSITESI FEN EDEBIYAT FAKULTESI FEN BILIMLERI DERGISI

كمالي حسين

پرهيزگار محمد مهدي

70000

 

investigating the effects of service brand communication on bank brand equity creation: case of iran

Asian economic and financial review

فرهادي نهاد رمينا

پرهيزگار محمد مهدي

70001

 

analysis of green marketing mix impacton consumer buying behavior (sec join )

Decision Science Letters

وصال حسين

پرهيزگار محمد مهدي

74700

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKET ORIENTATION ANDORGANIZATIONAL PERFORMANCE WITH RESPECT TO MODERATOR ENVIRONMENTAL VARIABLES

International Journal of Applied Business and Economic Research

جوكار علي اكبر

تيموري اصل ياسر

پرهيزگار محمد مهدي

75277

 

REVIEW ON TRANSFORMATIONAL MANAGEMENT ROLE IN THE DEVELOPMENT OF MARKETING CAPABILITIES WITH STRATEGIC ORIENTATION MEDIATOR

journal of mathematics and technology

حكيمي ايمان

محمودي ميمند محمد

پرهيزگار محمد مهدي

جوكار علي اكبر

81651

 

STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPONENTS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL LEARNING

journal of economics and engineering

پرهيزگار محمد مهدي

سليماني شيخ آبادي مريم

حميدي بيناباج مژگان

81939

 

The effect Conflict Management styles and the Interpersonal Relationship

RESEARCH JOURNAL OF RECENT SCIENCES

پرهيزگار محمد مهدي

حكيمي ايمان

صفري خليل

حسيني فرزانه

80717

 

analyzing and confirming the model of innovation in food products

international journal of advanced biotechnology and research

پرهيزگار محمد مهدي

اميني محمدتقي

محمودي ميمند محمد

78006

 

prioritising of factors effective on marketing relationship using FAHP adnd fuzzy and fuzzy TOPSIS methods

logistics systems and management

پرهيزگار محمد مهدي

78553

 

analysis of green marketing mix impact on consumer buying be havior

International Business Management

پرهيزگار محمد مهدي

82306

 

designing a new model for the relationship between individual features and brain gamma waves from advertising images

international journal of humanities and cultural studies

عيوضي حشمت علي اصغر

محمودي ميمند محمد

آقايوسفي عليرضا

پرهيزگار محمد مهدي

82318

 

desining a new model for the relation ship between individual features and brain gamma waves from advertisting image

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES

عيوضي حشمت علي اصغر

محمودي ميمند محمد

پرهيزگار محمد مهدي

82748

 

effective factors in improving irans perceived business environment

journal of administrative management, education and training

صفري خليل

دانايي حبيب الله

محمودي ميمند محمد

پرهيزگار محمد مهدي

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

تالیف کتب:

عنوان فارسي کتاب

همکاران

بررسي اقتصادي در خنرهاي كاربردي و تجسمي سه دهه اخير ايران

صفاران الياس

پرهيزگار محمد مهدي

اخلاق حرفه اي مديريت در اسلام

پرهيزگار محمد مهدي

حسيني روح اله

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها و روشها

پرهيزگار محمد مهدي

حسيني روح اله

مديريت استراتژيك در فناور اطلاعات و كسب و كار الكترونيكي

تاجفر امير هوشنگ

پرهيزگار محمد مهدي

تكنيك هاي كاربردي مهندسي ارزش

قايدي سوسن

پرهيزگار محمد مهدي

مباني و تئوريهاي مديريت

جعفري نيا شمس الله

پرهيزگار محمد مهدي

روش شناسي تحقيق پيشرفته در مديريت با رويكرد كاربردي..

پرهيزگار محمد مهدي

آقاجاني علي اكبر