كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

مشخصات فردی:

ولی محمد درینی

 

آدرس الکترونیکی:vm.darini@yahoo.com

تلفن همراه:     ----------

سوابق تحصیلی:

 • فوق لیسانس رشته مدیریت اجرائی (MBA )
 • دکتری رشته مدیریت بازرگانی (استراتژیک بازرگانی) در سال1392 ( 23/9/92 )

     سوابق شغلی :

 •  عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

سوابق اجرایی:

 • مدیرجهادکشاورزی ( دلگان ، نوک آباد ) خاش
 • معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری شهرستان خاش
 • رییس شورای اداری شهرستان خاش
 • رئیس گروه بازرسی وپاسخگویی به شکایات منطقه جنوب شرق وزارت علوم تحقیقات وفن آوری
 • عضو اتاق فکر معاونت فرهنگی وزارت علوم تحقیقات وفن آوری
 • دفتر بازرسی و .... وزارت علوم تحقیقات وفن آوری
 • دفتروزارتی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
 • مشاور فرهنگی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
 • عضو کمیته برنامه ریزی وساماندهی معاون حقوقی امور استانها وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
 • عضواصلی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
 • معاون طرح،آموزش وامور استانها) مرکز حراست وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی (آز سال 1388تا پایان سال 1392
 • عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تهران غرب
 • مدیرکل دفترریاست دانشگاه پیام نور
 • رئیس هیات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور
 • مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها
  سوابق فرهنگی و اجتماعی :
 • انجام کلیه فعالیت های فرهنگی و دانشجویی و مسئولیت برگزاری اردوه های سیاحتی دوزیارتی دانشجویی در معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • مسئول ستاد برگزاری جشن های سنوات مختلف گرامی داشت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در دانشگاه وشهرهای مختلف.
 • رییس کمیسیون فرهنگی فرمانداری شهرستان خاش.
 • رییس کمیسیون دانشجویی دانشگاه های  شهرستان خاش.
 • رییس شعبه های اخذ رأی در شهرستانهای مختلف در انتخابات مجلس شورای اسلامی،شورای شهر،ریاست جمهوری ومجلس خبرگان رهبری.
 • عضو فعال بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • بسیجی فعال شهرستانهای مختلف محل کار.
 • نایب رییس شورای تأمین شهرستان خاش.
 • رییس کمیته بهداشت وسیاسی شهرستان خاش.
 • رییس شورای جوانان  شهرستان خاش.
 • مسئول برگزاری انتخابات  د مجلس شورای اسلامی،شورای شهر،ریاست جمهوری ومجلس خبرگان رهبری طی سالهای 1378-1386.
   
  فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی :
   
  آموزشی:
   
  تدریس :
  تدریس دروس مدیریت بازرگانی ،بازار یابی  ومدیریت بازارمدیریت استراتژیک،مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، مدیریت رفتار سازمانی،اقتصاد خرد،اقتصاد کلان و دروس کارورزی و پروژه در مقاطع؛ کارشناسی ، کاشناسی ارشد ودکتری.
   
  عضویت:
  عضو شورای آموزشی موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی مهارت.

عناوین پایان نامه ها :

 

 • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی نقش راهبردهای بازاریابی درصنعت گردشگری مطالعه موردی شهرستان بندرعباس
 • عنوان رساله دکتری : طراحی وتبیین مدل سازمان نوآور با تکیه بر پارادایم باز- مورد مطالعه )صنعت نشر کشور(
   

پژوهشی:

عضویت :

عضو شورای پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی مهارت.

مقالات :

 1. بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی برالگوی ایرانی-اسلامی با سبک زندگی اسلامی برمبنای سیره رضوی(مطالعه موردی شهروندان شهر اصفهان)،فصلنامه فرهنگ رضوی،1394،ولی محمد درینی،احسان نامدارجویمی،صیدمهدی ویسه ومحمدتابان.
 2. مدل یابی عوامل داخلی موثر برعملکرد شرکت های کوچک ومتوسط،فصلنامه مطالعات مدیریت  صنعتی،1394،ولی محمد درینی،علی آکبر آقاجانی،محمدتابان ومرتضی محمدی صالح.
 3. بررسی رابطه سرمایه نمادین با سرمایه فرهنگی(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)،مطالعات فرهنگ ارتباطات،1394،ولی محمد درینی،محمد تابان،احسان نامدارجویمی وناصر باهنر.
 4. بررسی تأثیر سرمایه نمادین برتسهیم دانش وفرهنگ مشارکت تیمی درآموزش عالی(مورد مطالعه،اعضای هیئت علمی دانشگاه دولتی ایلام)1394،،فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی،ولی محمد درینی واحسان نامدار جویمی.
 5. بررسی مقایسه ای سبک مدیریت ورضایت شغلی کارکنان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان  یزد،پیام نامه اقتصادی،1387،حمیدرضا احمدی،محمدمحمودی میمند و ولی محمد درینی.
 6. بررسی تفکر استراتژیک حضرت امام خمینی(ره)در بیداری جهان اسلام،ره پویه هنر،1391،ولی محمد درینی.
 7. بررسی رابطه سرمایه نمادین با سرمایه فرهنگی(دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)،مطالعات فرهنگ وارتباطات،1393،ولی محمد درینی،محمدتابان واحسان نامدارجویمی.
 8. مطالعه سرمایه نمادین با سرمایه اجتماعی در آموزش عالی فرهنگی(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)،1393،انجمن پژوهش های آموزش ایران تباطات،ولی محمد درینی،زینب طولابی،محمدتابان واحسان نامدارجویمی.
 9. شناسایی عوامل مؤثر برنوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز (مطالعه موردی صنعت نشر کشور)،مطالعات مدیریت صنعتی،1392،ولی محمد درینی،محمدتابان،وحید شرفی و صید مهدی ویسه.
 10. بررسی رابطه سرمایه نمادین با سرمایه فرهنگی(دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)،مطالعات فرهنگ وارتباطات،1394،ولی محمد درینی،محمدتابان واحسان نامدارجویمی، ناصر باهنر.
 11. بررسی تأثیر بیگانی ازکارکنان بر بروز ورفتارهای ضد شهروندی تیمی(مطالعه موردی:کارکنان سازمان های دولتی شهر ایلام)،1394،ولی محمد درینی،محمدتابان، وحید شرفی،صید مهدی ویسه.
 12. تحلیل عوامل مؤثر برمشارکت دانشجویان دانشگاه ایلام در فعالیتهای فوق برنامه،فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی،1391،محمدمهدی پرهیزگار،لطف الله فروزنده،علی اکبرجوکار و ولی محمد درینی.
 13. IMPACTION QUALITY OG SERVICE COMMITMENT THROUGH AN INTERMEDIARY ROLE,IJABER,2015,،ولی محمد درینی.
 14. مدل یابی عوامل داخلی موثر برعملکرد شرکت های کوچک ومتوسط،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی،1394،محمد ولی درینی،علی اکبر آقاجانی افروزی،دکترمحمد تابان ومرتضی محمدی صالح.
 15. بررسی عوامل موثر برکارآیی شبکه ارتباطی توزیع کالای ورزشی(مطالعه نوردی :نیروی انسانی مشارکت کننده در توزیع و پخش کالای ورزشی در سطح شهر ایلام)،1395،مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی، ولی محمد درینی،احسان نامدار جویمی،هوشنگ جمشیدیان و محمد زهرابی.
 16. تجزیه وتحلیل بی ثباتی سیاسی با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی ایران بر تجارت بین الملل،1395،فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام،ولی محمد  درینی،هادی اسماعیل پورمقدم و وحید دهباشی.
 17. روابط ساختاری نقش گروههای آموزشی با کیفیت عملکرد معلمان:نقش میانجی توانمند سازی،1395،نشریه پژوهشی در نظامهای آموزشی،ولی محمد درینی،محمد تابان،وحید شرفی و سکینه جعفری.
 18. نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی اسلامی در تحکیم نهاد خانواده اسلامی با تأکید بر سیره رضوی(مورد مطالعه، شهروندان شهر اصفهان)،1395،مجله فرهنگ رضوی، ولی محمد درینی،محمد تابان،احسان نامدار جویمی،صیدمهدی ویسه و علی رضا احمدی زاده.
 19. بررسی تأثیر بیگانگی از کارکنان بر بروز رفتارهای ضد شهروند تیمی(مورد مطالعه:کارکنان سازمانهای دولتی شهر ایلام)،1395، ولی محمد درینی،محمد تابان،وحید شرفی وصیدمهدی ویسه.
 20. ارائه مقالات مختلف در نشریه های معتبر از جمله مقاله (بررسی پارامترهای موثر بر گردشگری فرهنگی در استان یزد)،فصلنامه فرهنگی پژوهشی فرهنگ یزد شماره 34و35.
 21. بررسی تفکرد استراتزیک امام خمینی (ره) در بیداری جهان اسلام(فصلنامه علمی- پژوهشی دهپویه هنر)،دانشگاه سوره،شماره18،دوره سوم.
 22. تدوین مقاله (بررسی مقایسه سبک مدیریت ورضایت شغلی کارکنان مراکز و واحدهای دانشگاه جامع پیام نور استان یزد)،مجله علمی – تخصصی پیام نور شهرستان تفت.
 23. ارائه مقاله اطلاعات ونقش آن در وصول مالیات،فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی  در آموزش عالی،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی.
 24. ارائه مقاله بررسی نقش راهبردهای بازار یابی در صنعت گردشگری (مطالعه موردی شهرستان بندرعباس)مجله توسعه وسرمایه دانشکده مدیریت واقتصاد شهید باهنر.
 25. مقاله (بررسی شرایط قیمت گذاری در دوران رکود اقتصادی)،فصلنامه علمی ترویجی بهبود وزارت دفاع وپشتیبانی.
 26. مقاله بررسی شرایط قیمت گذاری در دوران رکود اقتصادی،نشریه عصر مدیریت.
 27. مقاله مدیریت دانش در دانشگاه ایلام، پذیرفته شده در کنفرانس دانشگاه ایالت سری نگر هندوستان.
 28. مقاله برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه ایلام با استفاده از تکنیک S.W.O.T پذیرفته شده در کنفرانس دانشگاه  مالی مالزی.
 29. مقاله مدل یابی اثر گذاری موانع کارآفرینی سازمانی،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه وتوسعه اجتماعی ،انتشارات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
 30. مقاله تدوین استراتژی های مدیریت بازیافت مواد زائد جامد در تحلیل عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایلام،(فعالیت های فوق برنامه فصلنامه پژوهش در نظام آموزشی انجمن پژوهشهای آموزشی ایران).
 31. تبیین اولویت های مولفه های ارزیابی سرمایه فکری در موسسات دانش محور.
 32. سنجش میزان اثر بخش تبلیغات تلویزیونی برجذب مشتریان در بانک رفاه فصلنامه پژوهشی برمینای مدل لاویج وابستر.
 33. تعریف بازار از دیدگاه اسلام،فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دانشکده دانشگاه شهید بهشتی.
 34. مدل یابی عوامل داخلی موثر بر عملکرد شرکت های کوچک ومتوسط.
 35. مقاله مدل یابی عوامل داخلی موثر برنوآوری باز مطالعه موردی،صنعت نشر کشور،فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت وحسابداری داشگاه علامه طباطبائی.
 36. مقاله طراحی وتبیین مدل سازمان نوآور با تکیه بر پاردایم باز،(مورد مطالعه:صنعت نشر کشور)، فصلنامه علمی- پژوهشی انتشارات فرهنگ،هنر وارتباطات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.

 

کتاب :

 • WIN-WIN NEGOTITIONS Author

عنوان ترجمه شده:مذاکره و بود بود ،1959،هاوار،1393،صید مهدی ویسه،محسن پیرزادیان و ولی محمد درینی.

 • نگاه حرفه ای به حراست.
 • روش سنجش اثر رسانه.

 

 

 همایش ها:

 1. همایش ملی مدیریت کسب وکار،کارآفرینی وتوسعه پایدار،بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری ازدیدگاه اعضای هیئت علمی،مازندران1394،محمدمهدی مردانشاهی و ولی محمد درینی.
 2. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها وراهکارها،بررسی تأثیر رفتارشهروندی سازمانی برعملکرد شغلی:سازمان موردمطالعه شهرداری منطقه یک تهران،1393،ولی محمد درینی.
 3. اولین همایش ملی الکترونیکی پژوهش های کاربردی در مدیریت وحسابداری،بررسی سکوت سازمانی(مورد مطالعه،کارکنان دانشگاه دولتی ایلام)،بابک سرخ پور،ولی محمد درینی،محمدتابان واحسان نامدار جویمی.
 4. اولین همایش ملی الکترونیکی پژوهش های کاربردی در مدیریت وحسابداری،بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی ورفتارشهروندی سازمانی(موردمطالعه،اعضای هیئت علمی دانشگاه دولتی ایلام)،1394، بابک سرخ پور،ولی محمد درینی،محمدتابان واحسان نامدار جویمی.
 5. اولین همایش ملی الکترونیکی پژوهش های کاربردی در مدیریت وحسابداری،بررسی رابطه بودجه ریزی عملیاتی وبهبود مسئولیت پاسخگویی(مورد مطالعه:کارکنان دانشگاه آزاد،د.لتی وپیام نور شهرستان ایلام)،1394،معصومه صباح پور،ولی محمد درینی،محمد تابان واحسان نامدار جویمی.
 6. دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی وپژوهشی درعلوم انسانی ومدیریت،بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بررضایت مندی مشتریان(مورد مطالعه:کاربران اینتر نتی بانک های شهرستان اصفهان)1394،حمیده صادقی،ولی محمد درینی،محمدتابان واحسان نامدار جویمی.
 7. دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی وپژوهشی درعلوم انسانی ومدیریت،بررسی رابطه کیفیت خدمات بارضایت مشتری (مطالعه موردی:مشتریان بانک های شهرستان خمینی شهر) ،حمیده صادقی،ولی محمد درینی،محمدتابان واحسان نامدار جویمی.
 8. دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی وپژوهشی درعلوم انسانی ومدیریت،بررسی عوامل موثر برمدیریت دانش وارائه الگوبرای آن(موردمطالعه:اعضای هیئت علمی دانشگاه دولتی ایلام) ،حمیده صادقی،ولی محمد درینی،محمدتابان واحسان نامدار جویمی.
 9. دومین همایش بین المللی مدیریت وحسابداری،بررسی رابطه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی- اسلامی با توسعه سازمان یاد گیرنده(موردمطالعه:کارکنان دانشگاه آزادایلام) ،حمیده صادقی،ولی محمد درینی،محمدتابان واحسان نامدار جویمی.
 10. INTERNTIONAL JOURNAL OF APPLIED BUSINESS AND ECONOMIC RESEARCH,2016,Impact on Quality service Commtiment Through an Intermediary role Organizational Citizenhip Behavior(Case Study:Standard Organization In dustrial Reserch of iran),محمد حیدری،ولی محمد درینی،محمد تابان واحسان نامدار جویمی.