كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

 

                                                دکترحسن صادقی

 

سوابق تحصیلی:

* دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

* کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

* کارشناسی اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

* دیپلم ریاضی، دبیرستان مروی تهران

 

فعالیت آموزشی:

 تدريس دروس اقتصاد خرد، کلان، بخش عمومی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد مدیریت، اقتصاد صنعتی به مدت 26 سال.

 

فعالیت پژوهشی:

* مجری پروژه، تدوین برنامه کوتاه مدت سازمان صنایع دستی ایران

* مجری پروژه، بررسی عرضه قاچاق سیگار در ایران

*مقاله: بررسی وضعیت اشتغال در صنعت فرش دستباف، ارائه شده در کنفرانس بین المللی فرش دستباف، تهران.

*مقاله: تخمین تابع تولید فرش دستباف،، ارائه شده در کنفرانس بین المللی فرش دستباف، تهران.

* مقاله: مالیات بر سیگار و اثر آن بر قاچاق سیگار

*مقاله: صنایع دستی ایران، راه کارهای اصلاحی برای آینده

*مقاله: جهانی شدن و اشتغال، مطا لعه کشورهای منتخب آ سه آن  و ايران

*تر جمه کتاب پرسش و پاسخ آموزش الکترونیکی(ترجمه مشترک، نفر دوم)

* اثر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت

*داوری مقالات علمی 20 مورد

*ویراستاری علمی کتاب درسی 5 مورد

*داوری علمی کتاب درسی 5 مورد

*تالیف کتاب مقدمه ای بر اقتصاد فرش دستباف

* تالیف کتاب درسی اقتصاد فرش دستباف برای دانشگاه پیام نور( مشترک نفر اول)

                 

          * چاپ مقاله مشترک( نفر دوم) :

                An Investigation in to the Effects of Oil Revenues on Tradable Sector in Opec Countries (With Panel Data)

         * چاپ مقاله مشترک : بررسی نسبت مالیاتی و نقش آن در رشد اقتصادی( مطالعه موردی، کشور ایران)

          * چاپ مقاله مشترک: حمایت از تولید داخلی با تاکید بر افزایش توان رقابت پذیری بین المللی

          * چاپ مقاله مشترک: بررسی کارایی شعب بانک ملی بر اساس درجه بندی شعب ( مطالعه موردی شهرستان اراک)

*راهنمای و مشاوره پایان نامه های دانشجویان ارشد 25 مورد

*مشاور رساله دکتری یک مورد

 

شرکت در دوره های آموزشی 

* کارگاه آموزشی کاربرد بسته های نرم افزاری اقتصاد سنجی: Eviews , Microfit

* کارگاه آموزشی روش تحقیق.

* دوره های آموزشی Excel , Word, Windows

                   *شرکت در کارگاه آموزشی کاربرد بسته های نرم افزاری اقتصاد سنجی

                  * شرکت در دوره های فرهنگی دانشگاه پیام نور

 

فعالیت های اجرایی:

* رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.

* مدیر مطا لعات و تحقیقات دانشگاه پیام نور

* مدیر اداری و مالی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.

* سردبیر مجله داخلی دانشگاه پیام نور

*مدیر کل دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور 

*مدیر کل دفتر تدوین کتاب و محتوای الکترونیکی دانشگاه پیام نور

* مسئول کمیته استاد شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور

 

عضویت :

* عضو گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

* عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه پیام نور

* عضو گروه اقتصاد و مدیریت پژوهشکده دانشگاه پیام نور

 *عضو شورای دانشگاه

 *عضو شورای گروه اقتصاد

 *عضو شورای تدوین کتب درسی دانشگاه پیام نور

* عضو کمیته موارد خاص دانشگاه پیام نور

* عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور

 

 

زمینه های مورد علاقه:

* اقتصاد بخش عمو می

* اقتصاد نظری

* اقتصاد توسعه

* تجارت بین الملل

* جهانی شدن اقتصاد

* اقتصاد اسلامی

بيشتر