كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بیوگرافی و شناسنامه فعالیت های علمی - آموزشی، پژوهشی و اجرایی

1- مشخصات: 
اصغر ابوالحسنی هستیانی

2- مدارج تحصیلی:
الف: دکترا در رشته اقتصادی (گرایش اصلی: اقتصاد پولی، گرایش فرعی: توسعه و برنامه‌ریزی)
سال اخذ مدرک: 1381 (دانشگاه امام صادق(ع) )
عنوان پایان‌نامه: علل عدم تعادل در اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی
ب: کارشناسی ارشد در رشته معارف اسلامی و اقتصاد
سال اخذ مدرک 1370 ( رتبه اول دانشگاه امام صادق(ع) )
عنوان پایان‌نامه: بررسی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران در بعد از انقلاب
ج: کارشناسی: رشته اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) سال 1368 با رتبه اول


3- فعالیت‌های آموزشی:
- تدریس در دانشگاه امام صادق(ع)، پیام‌نور، آزاد اسلامی، دانشگاه کار، تهران، جهاد کشاورزی، مرکز مدیریت دولتی تهران، آموزشکده فنی شهید شمسی‌پور دانشگاه الزهراء موسسه عالی اموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی
- شروع فعالیت‌های آموزشی: از سال 1370
- عضو هیأت علمی رسمی دانشگاه پیام‌نور کشور

4- فعالیت‌های پژوهشی:
الف-کتاب:
-1-  ترجمه کتاب الگوهای بانکداری بدون بهره، نوشته دکتر محمد انور، سال1375
-2-  تالیف کتاب مباحث نظری در اقتصاد اسلامی (در دست چاپ)
-3-  تالیف کتاب شناسایی و بررسی مراکز تحقیقات استراتژیک جهان، سال 1374، مرکز تحقیقات استراتژیک
-4-  تالیف کتاب مأخذ شناسی بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک
-5- همکار در تالیف کتاب مالیه بین الملل – انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )
- 6-  همکار درتالیف کتاب بررسی آراء اقتصاد اندیشمندان اسلامی (چاپ بعنوان منبع درسی در دانشگاه پیام‌نور)
- 7- همکار در تالیف کتاب     - E- Banking and Emerging Multidisciplinary Processes        :
    Social, Economical and Organizational Models (Business science reference)
8-تالیف کتاب ارزیابی طرح های اقتصادی(چاپ بعنوان منبع درسی در دانشگاه پیام‌نور)

ب- مقالات:
1- مکانیسم توزیع در اسلام، سال 1371، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)
2- راهکارهایی برای بهینه سازی سیستم بانکی، 1373 مرکز تحقیقات استراتژیک
3- پیش درآمدی بر نرخ ارز و تحولات آن، 1372 دفتر تحقیقات اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)
4- ساختار انواع مالکیت در اسلام، دانشگاه امام صادق(ع) 1375
5- نظریه دولت در اقتصاد اسلامی، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) 1376
6- بررسی صادرات غیر نفتی کشور، 1377، وزارت امور اقتصاد و دارائی

7- بررسی و تحلیل تعدیل اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی ـ دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1379
8- تحلیل و بررسی مولفه‌های برنامه‌ریزی در برنامه‌های توسعه ایران ـ دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، 1380
9- بررسی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادی، فصل نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) 1380
10- بررسی لایحه چهارم از دیدگاه نظام برنامه‌ریزی و چگونگی انطباق با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی، همایش مجموعه مقالات، همایش لایحه برنامه چهارم توسعه، معاونت پژوهش بسیج اساتید شهریور 1383.
11- تهیه 3 مقاله در موضوعات نظام برنامه و بودجه‌ریزی کشور، اندازه مطلوب دولت در ایران، جهانی شدن، ابعاد و آثار آن. چاپ شده در کتاب اولویت‌های برنامه اقتصادی رئیس جمهور (سال1384)
12- قرض‌الحسنه و نقش آن در سودآوری بانک تجاری، ارائه شده در همایش قرض‌الحسنه، چالش‌ها و فرصت‌ها، آبان 86، دانشگاه مازندران، بابل.
13- بررسی روش‌های تامین مالی کسری بودجه دولت در سیستم اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس- همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی آبان ماه 1386
14- موضوعات پیشرفته در مالیه اسلامی پیشرفته ( با تاکید بر بانکداری اسلامی)
15- ارزیابی کارآیی و روند رشد تغییرات بهره وری صنعت کاشی و سرامیک ایران
16- ارائه الگوی ریاضی از رفتار یک بانک اسلامی ئر شرایط تصادفی ( با تاکید بر نظام بانکداری بدون ربای ایران)
17- E-Business obstacles in Iran's free trade Zones-2008 international conference on information resources Management-May 18-20, 2008-Ontario- Canada

ج: طرح های پژوهشی:
1- همکاری و مشارکت فعال در طرح بررسی جوانب ربا و بهره و سود در نظام اقتصادی و سرمایه‌داری و اسلام، دانشگاه امام صادق(ع)
2- مسئول طرح بررسی میزان صادرات غیر نفتی و علل بیش و کم گویی آن، وزارت امور اقتصادي و دارایی 1376
3- محقق اصلی در طرح پژوهشی بررسی و تحلیل مباحث تئوریک در اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1377
4- نظارت محتوایی بر طرح نظام جامع و هماهنگ برنامه ریزی کشور ـ دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، 1380-1379
5- نظارت علمی بر طرح شاخص‌های توزیع درآمد و سطوح برخورداری از تأمین اجتماعی ـ دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام 1383.
6- بررسی ساختار برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه کشور(طی سال‌های 1383-1377).
7- بررسی تطبیقی قانون بانکداری بدون ربا با عملکردهای بانک‌های کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1384.
8- طراحی و تدوین شاخص‌های توزیع درآمد و سطوح برخورداری از خدمات تامین اجتماعی، 1387-1386

د: برگزاري همايش‌هاي:
1- دومين همايش ملّي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (سال 1388)
2- سومين همايش ملّي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (سال 1389)
3- همايش بررسي ابعاد و تحول روش‌هاي تأمين مالي در كشور با تأكيد بر نقش بانك، بيمه و
بازار سرمايه (سال 1390)
4- همايش بررسي اقدامات و دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در اجراي قانون مبارزه با پولشويي
(سال 1390)
5- همايش ملّي بررسي نقش بانكداري اسلامي در تأمين مالي با تأكيد بر بانكداري قرض‌الحسنه (سال 1390)


هـ: راهنمايي پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي(كارشناسي ارشد ـ دكتري):
 راهنماي پايان‌نامه كارشناسي ارشد (بيش از 38 مورد)
 مشاور پايان‌نامه كارشناسي ارشد ( بيش از 42 مورد)
 راهنماي رسالة دكتري (بيش از 12  مورد)
 مشاور رسالة دكتري (بيش از 15 مورد)

5- فعالیت‌ها و سمت‌های علمی- اجرایی:
 معاون اقتصادي وعضو هیات عامل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
 معاون وزير اقتصاد در امور بانك ، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي( 1388-1391)
 عضو هيات مديره بانك بین المللی نوسعه اسلامي ( IDB )
 عضو هیات مدیره بانک انصار
 عضو شوایعالی اقتصاد مقاومتی و رییس کمیته بانکداری ان
 رییس هیات مدیره هلدینگ سرمایه گذاری ایرانیان
 عضو شورایعالی آمار کشور
 دبير شورايعالي مبارزه با پولشوئي
 عضو شورای فقهی بانک مرکزی
 عضو شورايعالي بيمه (1388-1391)
 عضو کارگروه تخصصی اقتصاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
 عضو شوراي فرعي پول و اعتبار
 نماينده دولت در هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و کشاورزی ایران
 عضو متخصص رشته اقتصاد در کمیته منتخب بخش مدیریت و اقتصاد حسابداری دانشگاه کل پیام نور 
 عضو ستاد اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي (از سال 1388 تا 1391)
 عضو و دبير هيأت نظارت بر مقررات‌زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت‌هاي اقتصادي (موضوع تبصره 4 ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران)
 عضو كميته راهبردي مديريت اسناد وزارت امور اقتصادي و دارايي
 رئيس شعبه سوم تخلفات اداري وزارت امور اقتصادي و دارائي
 رئيس هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني
 عضو هيئت مديره صندوق سرمايه گذاري و بازنشستگي وزارت نفت
 رئیس کار گروه سیاستگزاری کلان طرح تحول بانکی شورای هماهنگی بانک‌ها
 رئيس كميته بانكداري اسلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي
 عضو هیئت مدیره بانک صادرات (از سال 85 تا 1389)
 مدیر عامل بانک سرمایه در سال 1388
 قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور کشور (87-1386)
 معاون اداری - مالی کل دانشگاه پیام نور 1388- 1387
 معاون آموزشی و سنجش کل دانشگاه پیام‌نور کشور-(87-1384)
 دبير کمیسیون تلفیق و سياستهاي بلندمدت دبیرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام (85-78)
 رئیس بخش اقتصاد اسلامی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) (1376-1372)
 کارشناس مسئول معاونت اقتصادی و تکنولوژی مرکز تحقیقات استراتژیک(1375-1373)
 مشاور اقتصادی مدیر عامل شرکت دفاتر بازرگانی خارج از کشور(1376-1375)
 عضو شورای مرکزی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) (1375-1374)
 کارشناس گروه اقتصادی و اجتماعی معاونت بررسی دفتر رهبری(1383-1375)
 رئیس گروه آمار و برنامه‌ریزی سازمان مرکزی دانشگاه پیام‌نور (1383-1379)
 عضو شورای مرکزی گروه اقتصاد بسیج اساتید کشور از 1383 تاکنون.
 عضو کمیته پول و بانک و عضو شورای مرکزی گروه اقتصاد بسیج اساتید.
 عضو کمیته علمی همایش لایحه برنامه چهارم توسعه.
 مشاور برنامه‌ریزی و ارزیابی سازمان مرکزی دانشگاه پیام‌نور(84-1383)
 رئیس کارگاه مدیریت منابع مالی دانشگاه پیام‌نور (1384)
 عضو هیئت تحریریه فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی(1386-1383)
 عضو هیأت موسس، عضو هیأت مدیره انجمن علمی اسلام و توسعه اقتصادی (1381-تاکنون)
 عضو هیئت علمی تهیه اولویت‌های برنامه اقتصادی رئیس جمهور (معاونت پژوهشی بسیج اساتید کشور)
 عضو شورای کارآفرینی دانشگاه پیام‌نور استان تهران 1386.
 رئیس و عضو کمیسیون بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه پیام‌نور کشور (87-1386)
 عضو کمیته اجرایی ارزیابی عملکرد دانشگاه پیام‌نور 1386
 رئیس کمیسیون تحول اداری کل دانشگاه پیام‌نور کشور 1386-1387
 عضو کمیته برنامه‌ریزی فدرا سیون قایقرانی کشور (86-1385)
 عضو شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آموزش‌های رادیو- تلویزیون دانشگاه پیام‌نور
 مدیر دوره دکترای اقتصاد دانشگاه پیام‌نور و مدیر گروه اقتصاد تهران
 مدیر گروه اقتصاد سازمان مرکزی کل دانشگاه پیام نور
 مسئول کارگروه ایجاد رشته‌های جدید ارزش محور دانشگاه پیام نور (1385-تاکنون)
 مدیر گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران (87-1386)
 عضو کار گروه تهیه نقشه جامع علمی کشور
(( ومن ا ... التوفیق و علیه التکلان ))
 
بيشتر