كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
دکتر مینو امینی میلانی

سوابق فعالیتهای آموزشی و علمی

نام  :  مینو                           نام خانوادگی :  امینی میلانی                                            

 

مقطع تحصیلی       رشته تحصیلی        محل تحصیل                                             تاریخ فارغ التحصیلی

دیپلم

ریاضی

دبیرستان خوارزمی

1353

کارشناسی

بازرگانی               

دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی(مدرسه عالی بازرگانی سابق)

بهمن 1356

کارشناسی ارشد

اقتصاد

دانشگاه تربیت مدرس

1368

دکتری

اقتصاد

دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی

1389

 

فعالیتهای آموزشی :

تدریس : - آموزش و پرورش ( از سال 1358 تا 1370 )

 • آموزش عالی : دانشگاه الزهرا ( 1370 - 1372 )
                    دانشگاه پیام نور ( از سال 1372 تا کنون 1397) – تهران غرب
                    دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند واحد دختران (1385 -1388 )
                    دانشکده فنی تربیت معلم دکتر شریعتی ( 1389 )

فعالیتهای علمی :

 • پایان نامه کارشناسی " اقتصاد اسلامی"
 •  پایان نامه کارشناسی ارشد " تعیین مزیت نسبی ایران در صادرات پنبه "
 • پایان نامه دکتری " بررسی برنامه های توسعه ایران در راستای توسعه پایدار با رویکرد آمارتیاسن "
   

مقالات : 

 1. "شناخت منابع و عوامل مؤثر در خلق مزیت نسبی محصولات کشاورزی" استخراج شده از پایان نامه ارشد
 2. "راهبردهای توسعه اقتصادی کشور و اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی" – 1378، چاپ شده در مجموع مقالات همایش « دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسلامی» - وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، و چاپ پوستر و دریافت جایزه
 3. "مدیریت آموزش عالی و اثر بخشی آن در اشتغال و دانش آموختگان آموزش عالی"- 1379، چاپ شده در مجله علمی- پژوهشی «دانش مدیریت» دانشگاه تهران
 4. "زمینه ها و عوامل لازم برای توسعه و استقلال اقتصادی از دیدگاه امام خمینی (ره) "– 1379، چاپ شده در مجموعه خلاصه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام(ره) – دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد
 5. "ضرورت توجه به رشد و تحول انسان و نقش اراده و تعقل در تربیت از دیدگاه امام(ره) – 1379، ارائه شده در همایش «امام(ره)، تربیت و خانواده» - اسفند 79، دانشگاه تربیت معلم تبریز
 6. "اصلاحات اقتصادی و منافع ملی (چالشها و راهبردها) و بررسی تجربیاتی از چند کشور"- چاپ شده در مجموعه خلاصه مقالات دومین همایش دوسالانه اقتصاد ایران مهر ماه 1381، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد
 7. "جهانی شدن و سلطه اقتصادی" ارائه شده در همایش «جهانی شدن ( بیم ها و امیدها)- اردیبهشت 1382، مرکز تربیت معلم قزوین
 8. "اهمیت آینده نگری و آینده پژوهشی در توسعه اقتصادی" و زمینه ها و الزامات معرفتی، فرهنگی، اچتماعی و سیاسی آینده نگری – چاپ شده در مجموعه خلاصه مقالات سومین همایش دوسالانه اقتصاد ایران، 1383 دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد
 9. "بررسی تواناییهای زنان و نقش آنان در توسعه" 1382- چاپ نشده
 10. "یک بررسی در برآورد مدل تقاضای روتردام از مخارج مصرفی خانوارها در ایران – 1385، مقاله تحقیقی دوره دکتری – چاپ نشده
 11. "نقش علوم انسانی از منظر اقتصادی در نظریه توسعه از دیدگاه آمارتیاسن"- چاپ شده در مجموعه چکیده مقالات همایش «نقش علوم انسانی در توسعه ملی» - مهر 1388، دانشگاه پیام نور
 12. "توانمندی و توسعه پایدار در برنامه توسعه سوم و چهارم ایران با رویکرد آمارتیاسن" جاپ شده در مجله علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 42، پاییز 1390- دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی
 13. "کیفیت زندگی و توسعه پایدار در برنامه های ایران با رویکرد آمارتیاسن" ، چاپ شده در مجله علمی – پژوهشی سیاست گذاری، دانشگاه یزد- سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان 1390
 14.  "جایگاه نهاد های تقنینی، اجرایی و نظارتی در توسعه فعالیتهای اقتصادی"- همایش داخلی پیام نور- 1389
 15.  " ایتام، اسلام و اقتصاد "- همایش ‍» ایتام، اسلام »، دانشگاه پیام نور یاسوج- 1390چاپ شده در مجموعه مقالات
 16.  " اقتصاد مقاومتی، رهیافتی بسوی رشد و توسعه اقتصادی"- همایش داخلی پیام نور استان تهران، 1391
 17. " سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار "- ارائه شده در همایش « سرمایه اجتماعی، اخلاق و توسعه » و چاپ شده در مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت دکتر حسین عظیمی، 1392
 18.  " نقش دولت در تحقق حماسه اقتصادی" ارائه شده در جلسه هم اندیشی اساتید استان تهران، 1392
 19. " اقتصاد آموزش و پرورش در راستای توسعه پایدار، مورد آموزش از راه دور"، ارائه شده در همایش اقتصاد آموزش و پرورش، دانشگاه تربیت معلم مشهد، 1394
 20.   "اقتصاد مقاومتی، تئوری یا عمل"، ارائه شده در جلسات سخنرانی مرکز تهران غرب، 1394
 21. " بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی ایران در سالهای ( 1391- 1354 )، 1395
 22. " بررسی تطبیقی- مقایسه ای علل و ریشه های بروز پدیده رکود تورمی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه"، 1396
 23. INVESTIGATION OF THE FACTORS INFLUENCING ON ENTREPRENEURSHIP IN

IRAN INSISTING ON HUMAN CAPITAL AND ECONOMIC GROWTH, IJBPAS, December. 2015, 4(12), Special Issue: 483-502, ISSN: 2277-4998

 1. I nvestigating the Effects of Information and Communication Technology on the Economic Growth through Labor Productivity.Case (Industrial Estates in Tehran),2015,  Minoo Amini Milani1, Mina Ahmad Soltani2,  issue of BUSQUERET (November)Volume 1 [2]. [Management, Accounting and Economics, Spain ]

 

ترجمه :

- بخشی از کتاب " اقنصاد " تألیف دیوید بگ – 1994، دانشگاه لندن  

- مقاله با عنوان " هزينه‌ها و اقتصاد آموزش از راه دور به روش الكترونيكي"  نوشته "گرویل رامبل"، فصل 7 از کتاب "آموزش از راه دور"

ضبط تلویزیونی تدریس 2 درس مالیه عمومی و مبانی علم اقتصاد در استودیو تلویریون آموزشی

تهیه Power Point برای درس مالیه عمومی  

راهنمایی پایان نامه : 30 مورد

مشاور پایان نامه :20 مورد

داوری پایان نامه : 18 مورد

داوری مقالات نشریات علمی- پژوهشی 8 مورد

راه اندازی کارگاه " راهکارهای عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی در  دانشگاه پیام نور"- 1391

راه اندازی انجمن علمی دانشجویان اقتصاد مرکز تهران غرب- 1391

راه اندازی و برگزاری سلسله سخنرانی های علمی- تخصصی - 1394در مرکز تهران غرب

راه اندازی و برگزاری سلسله سخنرانی های علمی- تخصصی - 1397در مرکز تهران غرب

شرکت در کارگاههای آموزشی :   

 • روش تدریس و ارزیابی ، اسفند 75 – معاونت پؤوهشی دانشگاه پیام نور
 • بررسی کتب درسی و ارزیابی آنها ، مهر 75 – دانشگاه پیام نور، ارومیه
 • دوره آموزشی ICDL ، بهمن 81 – دانشگاه پیام نور
 • کارگاه پژوهشی اقتصاد اسلامی ، بهمن 81 – دانشگاه تربیت مدرس، پؤوهشکده اقتصاد
  Workshop: Prospects of Islamic Economics & The Global Issues, 2003
 • دوره آموزشی تولید محتوای الکترونیکی ، 1389 – دانشگاه پیام نور
 • دوره آموزشی نرم افزار پیشرفته SPSS ، 1396

فعالیت اچرایی :

 • نماینده گروه آموزشی اقتصاد در منطثه 10 تهران 1379 - 1381
 • مدیر گروه اقتصاد استان تهران ، 1390 تا کنون ( 1397 )                                                                      
بيشتر