كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
دکتر حسن الوداری

 

خلاصه ای از سوابق تحصیلی، آموزشی، پژوهشی و اجرائی

 

نام و نام خانوادگي : حسن الوداری 

علمي : استادیار پایه 28 

   سنوات خدمت : 23  سال          

آدرس پست الكترونیكي : alvedari@ut.ac.ir   /  تلفن ثابت : --------- /  تلفن همراه : -----------

1 : سوابق تحصیلی :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

کارشناسی

مدیریت گرایش مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران

1368

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی  گرایش مالی

دانشگاه تربیت مدرس

1373

دکترا

مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

دانشگاه تهران

1389

 

2 : محل خدمت : 

استان

مرکز

بخش

گروه

وضعیت استخدامی

تهران

تهران غرب

مدیریت، اقتصاد و حسابداری

مدیریت دولتی

رسمی قطعی

 

3 : سوابق اجرائی :

ردیف

عنوان مسئولیت

سال

1

ریاست دانشگاه پیام نور مرکز ماکو

1374 و 1375

2

ریاست دانشگاه پیام نور مرکز خوی

1376 تا 1382

3

ریاست دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

1390

4

عضو شورای فرهنگی دانشگاه(کمیته استاد)

1378 تا 1380

5

عضو گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه

1376 تا 1388

6

عضو کمیته انضباطی منطقه 2 دانشگاه

1376 تا 1382

7

حسابرس مسئول سازمان حسابرسی

1369

9

کارشناس ارشد آموزش بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور

1371 و 1372

10

عضو هیات مدیره انجمن مدیریت رفتار سازمانی

از ابتدای سال 93 تا بحال

11

مدیر پژوهشی گروه آینده پژوهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

1395 تا بحال

12

دبیر گروه تخصصی مدیریت شهری سازمان مرکزی

از ابتدای سال 97 تابحال

13

عضو گروه آموزشی و پژوهشی مدیریت شهری- مرکز تهران

از سال 1396 تابحال

14

دبیر شورای گروه های تخصصی بخش مدیریت، اقتصاد و ...

از مهرماه سال جاری(1397)

15

عضو شورای سیاستگذاری مرکز مطالعات مدیریت

از سال 1396 تابحال

 

4 : سوابق آموزشی(تدریس) :

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته

نام دروس

تدریس شده

زمان و محل تدریس

 

 

 

1

 

 

 

کارشناسی

 

 

مدیریت بازرگانی و دولتی

زبان های تخصصی 1 تا 4 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2 ریاضیات کاربردی 1 و2 مبانی سازمان و مدیریت رفتار سازمانی روش تحقیق مبانی مدیریت دولتی اقتصاد خرد اقتصاد کلان مالیه عمومی مدیریت اسلامی و الگوهای آن -  تحقیق در عملیات 1 و 2 اصول حسابداری 1 و 2 و 3 حسابداری صنعتی 1 و 2 پروژه و کارورزی

 

از سال 1374 تا 1390 در مراکز ماکو ، خوی ، ارومیه و دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

 

2

 

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

 

مدیریت بازرگانی و دولتی

روش تحقیق پیشرفته، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، مدیریت بهره وری نیروی انسانی، طراحی و ایجاد سازمان های متناسب با عصر اطلاعات، روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری، سمینار(تحقیق و تتبع نظری)، سمینار در مسائل رفتاری، سمینار تخصصی در مدیریت نیروی انسانی، سمینار تحقیقی در مورد مسائل سازمان های ایرانی، زبان تخصصی، پایان نامه

 

 

از سال 1390 تا 1394 در مراکز تهران غرب و کابل(افغانستان)

 

3

 

دکترا

 

مدیریت دولتی

 

مدیریت منابع انسانی پیشرفته ، سمینار پیشرفته تحقیق در رفتار سازمانی

مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور  و دانشگاه دولتی سمنان

 

5 : سوابق پژوهشی :

5 - 1 : کتب چاپ شده :

ردیف

نام کتاب

ناشر

سال نشر

محل نشر

1

روان شناسی رهبری انسانی

انتشارات دایره دانش

1394

تهران

2

ده فضیلت برتر رهبران طراز اول

انتشارات دایره دانش

1394

تهران

3

رفتار مصرف کننده بین المللی در قرن بیست و یکم

نشر راشدین

1393

تهران

4

رضایت مشتری و جایگاه آن در آموزش عالی

انتشارات ماشی

1392

تهران

5

مثلث بیگانگی شغلی(اضلاع، ریشه ها و رویکردها)

انتشارات سیمای دانش

1391

تهران

6

بازاریابی و مدیریت بازار

انتشارات دانشگاه پیام نور

1383

تهران

7

روش های برقراری ارتباط موفق

انتشارات قراقوش

1382

قم

8

راهنمای بازاریابی و مدیریت بازار

انتشارات صفار

1394

تهران

9

سازمان حمایت گرا : رفتار سازمانی نوین در هزاره سوم

انتشارات دایره دانش

1394

تهران

10

رویکردهای نوین رهبری در هزاره سوم

انتشارات دایره دانش

1395

تهران

11

راهبردهای رهبری زنان

انتشارات دایره دانش

1395

تهران

12

رهبری مبتنی بر عقیده

انتشارات دایره دانش

1396

تهران

 

5 - 2 : مقالات چاپ شده :

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

(دانشگاه یا سازمان)

نوع نشریه

سال چاپ

1

بررسی میزان اثربخشی روش های کلینیکی درکاهش بیگانگی شغلی کارکنان

فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

علمی - پژوهشی

1391

2

ارزیابی فرهنگ سازمانی دانشگاه پیام نور

فصلنامه مدیریت رفتار سازمانی- انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

علمی - پژوهشی

1392

3

طراحی و تبیین مدل سازمان حمایتگرا در جمعیت هلال احمر کشور

فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتیمرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

علمی - پژوهشی

1392

4

شناسایی عوامل مؤثر بر سازمان حمایت گرا )مورد مطالعه  :سازمان هلال احمر ایران(

فصلنامه مدیریت رفتار سازمانی- انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

علمی - پژوهشی

1392

5

طراحی و تبیین مدلی برای ایجاد سازمان انطباق پذیر )مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور(

فصلنامه مدیریت سازمان های دولتیمرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

علمی - پژوهشی

1392

6

بررسی ارتباط سازمان حمایت گرا با رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد در جمعیت هلال احمر کشور

ماهنامه علوم انسانی و هنر موسسه پژوهشی راشدین

علمی - پژوهشی

1392

7

بررسی نقش عوامل رفتاری بر توسعه شهروندی شرکتی تعاونی های تولیدی

ماهنامه علوم انسانی و هنر موسسه پژوهشی راشدین

علمی - پژوهشی

1393

8

طراحی و تبیین مدل شهروند گرایی شرکتی( مورد مطالعه : شرکت های تعاونی استان کردستان(

فصلنامه مدیریت سازمان های دولتیمرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

علمی - پژوهشی

1392

9

طراحی مدل شایستگی مدیران گروه های برنامه ریزی درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی پردیس فارابی دانشگاه تهران

علمی - پژوهشی

1393

10

هوش معنوی و کاربردهای آن در آموزش عالی

مجله نامه آموزش عالی سازمان سنجش و آموزش کشور

علمی ترویجی

1393

11

حکمرانی منابع انسانی، سازوکار انطباق پذیری سازمان ها با شرایط ناپایدار

فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه

علمی - پژوهشی

1394

12

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی

فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی

علمی - پژوهشی

1394

13

طراحی مدل دولت کارآفرین برای سازمانهای اداری ایران

فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتیمرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

علمی - پژوهشی

1395

14

شناسایی و طبقه بندی عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری

با روش تحلیل مضمون و گروه کانونی

 

فصلنامه علوم اطلاعاتی و جنایی دانشگاه علوم انتظامی

علمی - پژوهشی

1395

13

Comprehensive model for Corporate Citizenship

IJCRB JOURNAL

Institute of Interdisciplinary Business Research - England

ISI

2013

14

The role of Corporate citizenship in Social Responsibility

WULFENIA JOURNAL

KLAGENFURT, AUSTRIA

ISC

2012

15

The impact of competitive intelligence processes to promote and advance sales marketing executives

Growing Science

N2J 4Z4, Waterloo, Ontario

Canada

ISC

2012

16

Exploring the impact of emotional intelligence on entrepreneurial characteristics of graduate students in payam noor university(pnu), west Tehran

International research journal of applied and basic sciences

ISSN : 2251 – 838x

IRJABS – 2143 - England

ISC

2013

17

Investigation role of transformational leadership in promotion of international marketing activities

Journal of multidisciplinary research

ISC Article

ISC

2014

18

Strategic approach to human resources and its role in creating meta – role behaviors( case study : Islamic republic of Iran shipping organization)  

Journal economics and engineering(JEE) – Azerbaijan

ISC

2015

19

Aesthetic impact of leadership on organizational silence on Iran's IRIB             

Journal economics and engineering(JEE) – Azerbaijan

ISC

2015

20

Innovation at the added value of an organizations competitive advantage with composite structure                                         

Science road journal – new century publishing group

ISC

2015

 

 

6- تعداد پایان نامه ها :

ردیف

مقطع تحصیلی

تعداد راهنمائی شده

تعداد مشاوره

تعداد داوری شده

1

کارشناسی ارشد

80

45

32

2

دکترا

4

5

5

 

 

7- طرح های پژوهشی اجرا شده :

ردیف

عنوان طرح

سال اجرا

1

مطالعه اثر هوش معنوی مدیران برروی مدیریت فروش در سازمانهای تولیدی (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو دیزل)"

1393  -  1392

2

تاثیررویکرد استراتژیک منابع انسانی درایجاد رفتارهای فرانقش در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

1394  -  1393

3

تدوین الگوی شایستگی برای مدیران گروه های برنامه ریزی درسی (مورد مطالعه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

1394  -  1393

4

نقش و تاثير نصب صندوق فروش در مشاغل بند ج‌ ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم در برقراري عدالت مالياتي در شهر تهران

1395 -  1394