كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
دکتر علی اکبر احمدی

     بسمه تعالی

رزومه علمی و اجرایی

سید علی اکبر احمدی

استاد پایه 36 دانشگاه پیام نور

مشخصات عمومی

 

دکتری مدیریت رفتار سازمانی

        دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد مدیریت سیستم ها

دانشگاه تهران

کارشناسی مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران

تاریخ تولد :1343

شماره همراه : --------

A.ahmadi4867@gmail.com

 

 

مسئولیت اجرایی

 • رئیس اداره تدوین آیین نامه های بنیاد مستضعفان
 • رئیس اداره تشکیلات و روش های بنیاد شهید
 • رئیس اداره بودجه شرکت توزیع کود شیمیایی و سموم جهاد کشاورزی
 • رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ساوه
 • رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران
 • مدیر کل دفتر تحقیقات سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
 • معاون آموزشی سازمان مدیریت صنعتی
 • رئیس امور توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری
 • مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تهران غرب
 • مشاور آموزشی و توسعه منابع انسانی در وزارت نفت ، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اداری و استخدامی

 

 

آموزشی و پژوهشی

 • 5 سال پژوهشگر برتر در سطح دانشگاه پیام نور طی سالهای 1390 الی 1395
 • 8 عنوان کتاب در زمینه های مدیریت، اخلاق حرفه ای، روش تحقیق، مبانی کارآفرینی، رفتار سازمانی، چاپ دانشگاه پیام نور
 • چاپ بیش از 300 مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی
 • 10 عنوان طرح تحقیقاتی خاتمه یافته وبرگزاری بیش از صد کارکاه اموزشی در زمینه های  گوناگون مدیریت

 

بيشتر