آموزشهای آزاد
تقدیر برگزیدگان علمی

نخبگان
تقدیر ریاست دانشگاه تهران غرب آقای دکتر دیانت از دانشجویان علمی جشنواره حرکت

 

درخشش دانشجویان انجمنهای علمی مرکز تهران غرب در دهمین جشنواره کشوری حرکت.
دکتر دیانت رییس دانشگاه پیام نور تهران غرب طی مراسمی مورخ 13/04/96 طی مراسمی به تقدیر و گرامی داشت برگزیدگان علمی مدیریت فناوری اطلاعات که کسب رتبه کرده اند، و انجمن علمی مدیریت رسانه گروه اندیش ورزان که شایسته تقدیر شناخته شدند ، مراتب حمایت و پشتیبانی دانشگاه از تلاشهای دانشجویان برتر را اعلام نمودند .کسب رتبه برتر و اخذ نشانه شایستگی از افتخارات دانشگاه پیام نور تهران غرب میباشد که باهمت دانشجویان و حمایت کادر دانشگاه موفق به کسب مقام در کشور شدند .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر