پایان نامه و پژوهش
اصلاحیه
اصلاحیه فراخوان مقاله علمی دانشگاه پیام نور تهران غرب دعوت از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران برای ارائه مقاله با محوریت «پژوهش های علوم سیاسی»
از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند دعوت می شود مقالات علمی - پژوهشی خود را با محوریت «پژوهش های علوم سیاسی» جهت انتشار در شماره جدید فصلنامه علمی دانشگاه پیام نور تهران غرب ارسال نمایند.
دکتر روشن چشم مدیر داخلی فصلنامه با اعلام خبر فعالیت جدید این فصلنامه گفت: علاقه مندان تا 22 بهمن ماه فرصت دارند، مقالات و هرگونه سوالات خود را به ایمیل دفتر فصلنامه به نشانی ipolitical@yahoo.com ارسال نموده و جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر فصلنامه واقع در دانشگاه پیام نور تهران غرب- طبقه سوم، شماره 13 مراجعه نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر