پایان نامه و پژوهش
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعدادبرتر  

ثبت نام وارائه درخواست برای بهرمندی از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 96-97 از طریق وبگاه بنیاد ملی نخبگان استان تهران به نشانی : tehran.bmn.ir میباشد . مهلت ثبت نام و تشکیل پرونده تا 6 شهریور 96 میباشد .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر