پایان نامه و پژوهش
نخبگان
کسب رتبه برتر ده نفر از نخبگان مرکز تهران غرب در جشنواره حرکت


کسب رتبه برتر ده تن از دانشجویان نخبه دانشگاه پیام نور تهران غرب
که با موفقیت خیره کننده در جشنواره حرکت باعث افتخار و سربلندی دانشگاه گردیدند. این نخبگان طی مراسمی با حضور ریاست محترم دانشگاه مرکز تهران غرب به منظور تقدیر و تشویق دانشجویان برگزیده جشنواره حرکت که افتخار آفرینی نموده اند و مقام کسب نموده اند ا، با همکاری واحد فرهنگی به منظور تشویق و گرامی داشت زحمات دانشجویان تهران غرب و اعلام حمایت ریاست محترم مرکز تهران غرب درخصوص رشد و ادامه کار دانشجویان نخبه این مرکز که سبب دلگرمی و امیدواری نامبردگان گردید مورخ13/04/96 در مرکز دانشگاه تشکیل گشت .

درخشش دانشجویان انجمنهای علمی مرکز تهران غرب در دهمین  جشنواره کشوری حرکت

   دانشجویان انجمنهای علمی مرکز تهران غرب در دهمین  جشنواره مرحله استانی مقامهای زیل را کسب نمودند 

انجمن علمی مدیریت فناوری اطلاعات                                                   

رتبه اول پژوهش  عیسی خوشوقت

رتبه اول تالیف خانم مریم سلاطی

رتبه دوم تالیف خانم مریم سلاطی

رتبه اول خلاقانه علیرضا کرمی-محمد رضا صالحی-عاطفه داوریان به صورت مشترک

رتبه سوم اختراع ساناز کریمی

انجمن علمی مدیریت رسانه گروه اندیش ورزان شایسته تقدیر شناخته شدند

اعضای همکار:

حمیدرضا عابدی

نازلی خرامان

علی محمد فاطمی یگانه

عطیه جلالی فراهانی

علی پور وحید      
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر