پایان نامه و پژوهش
احمدی

راه اندازی نخستین نشریه علمی – اقتصادی مرکز تهران غرب امیرحسین احمدی از راه اندازی نخستین فصلنامه علمی – اقتصادی دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب خبر داد و گفت: این نشریه با هدف انتشار پژوهش ها و تحقیقات جدید در این حوزه و ارتقای جایگاه پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب راه اندازی شده است.
مسئول نشریات علمی مرکز تهران غرب با عنوان اینکه نشریات علمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب با رویکرد جدید ریاست دانشگاه، آینده روشنی را پیش رو خواهد داشت، گفت: خوشبختانه با توجه به بودجه پیشنهادی ریاست دانشگاه در سال جدید برای ارتقای نشریات علمی، می توانیم گام های بسیار ارزشمندی در این زمینه برداریم و به رشد جایگاه پژوهشی این مرکز کمک شایانی خواهد شد.
وی افزود: نشریه علمی – اقتصادی علاوه بر توزیع در دانشگاه به 6 دانشکده اقتصادی خارج از دانشگاه و در دیگر دانشگاه های دولتی و غیر دولتی هم ارسال شده و با رایزنی های صورت گرفته، درصدد هستیم این نشریه را در پرتال جامع علوم انسانی نیز بارگذاری کنیم.
وی در مورد دیگر نشریات علمی مرکز تهران غرب نیز گفت: درصدد هستیم نشریات تخصصی دیگر مانند جامعه شناسی که هم اکنون در دانشگاه وجود دارد را فعال تر کنیم و نشریه حسابداری و مدیریت را از فصلنامه به دو ماهنامه ارتقا دهیم.
امیرحسین احمدی با عنوان اینکه نشریات علمی مرکز تهران غرب در گذشته به دلیل مشکلات مالی و عدم وجود تجهیزات سخت افزاری به شکل مستمر منتشر نمی شد ، گفت: اگر بتوانیم به شکلی مستقل نشریات علمی را منتشر کنیم تاثیر مثبت وچشمگیری درارتقای جایگاه پژوهشی دانشگاه خواهیم داشت .
وی در مورد وضعیت کتابخانه مرکز تهران غرب نیز گفت: کتابخانه یکسال است که به شکل مدون تاسیس شده و در حال حاضر با داشتن حدود 10 هزار جلد کتاب، از نظر وضعیت منابع بسیار غنی است.
وی افزود: اغلب کتابهای موجود در کتابخانه، شامل کتب تخصصی رشته های فعال در دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب است که کلیه دانشجویان می توانند بدون عضویت در کتابخانه به صورت آزاد از این منابع استفاده نمایند.
وی درخصوص برنامه های سال جدید درخصوص ارتقای وضعیت منابع کتابخانه گفت: درصدد هستیم در 6 ماهه اول سال ، کتابخانه را با بودجه پیشنهادی ریاست دانشگاه تجهیز نماییم و با توجه به منابع درسی رشته های فعال در این مرکز، تحت نظارت مدیران گروه در هر رشته ، کتابهای تخصصی را خریداری نماییم که در حاضر منابع درسی رشته علوم سیاسی در دست خرید است.
وی در پایان با عنوان اینکه نشریات علمی و کتابخانه دانشگاه پیام نور تهران غرب آینده روشنی خواهد داشت گفت : با رویکرد جدید و اهتمام ویژه ریاست دانشگاه مشکلات سخت افزاری مرتفع شده و در آینده ای نزدیک مرکز تهران غرب به قطب پژوهشی تبدیل خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر