تحصیلات تکمیلی
خبر
تمدید امکان ثبت درخواست و بررسی مهمان و ثبت نام غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود در نیمسال اول 98-97 امکان ثبت درخواست و بررسی مهمان و مهمان دائم در سیستم گلستان توسط کاربر مراکز و واحدها از تاریخ 15/07/97 لغایت 17/07/97 فراهم شده است. همچنین، ثبت نام غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود از تاریخ 14/07/97 لغایت 23/07/97 در سیستم جامع گلستان تمدید گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر