آموزشهای آزاد
سامانه ارسال پیامک 3000400604
تغییر زمان آزمونهای پایان ترم
اشتغال در دفاتر هواپیمایی
معرفی طرح توانا
برگزاری دوره های آموزش حسابداری
دوره آموزشی/کارگاهی کاشت، داشت و برداشت زعفران
دوره آموزشی/کارگاهی پرورش زالوی طبی
دوره آموزشی/کارگاهی پرورش قارچ خوراکی
دوره  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
دوره آموزش کوتاه نرم افزار SOLIDWORKS
دوره آموزش مربیگری محاسبات ذهنی چرتکه
دوره حسابداری ویژه اشتغال
درخصوص دوره‌ی آمادگی آزمون تافل مرکز آموزش زبان دانشگاه پیام نور
دوره های آموزش آزاد دانشگاه پیام نور لواسانات
برگزاری کارگاههای آموزشی خوشنویسی باخودکار و نقاشی خط
دوره راهنما/صنعت گردشگری
دوره مدیریت رفتار سازمانی
فراخوان برگزاری دوره های پروپوزال نویسی و کاربرد آزمون ها در شناسایی اختلالات روانی و رفتاری در مرکز تهران جنوب
دوره آشنایی با (اصول حسابداری از ثبت مالی تا تهیه گزارشات) ( دانشگاه پیام نور مرکز دماوند)
دوره آشنایی با ( کاربرد اکسل در حسابداری و مدیریت) (دانشگاه پیام نور دماوند)
1 2 3