آموزش
خبر
.
تشکیل کلاس جبرانی, امتحان میان ترم رشته کارآفرینی ( آموزش عالی) - آقای دکتر بحرینی
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی  ارشد رشته کارآفرینی ( آموزش عالی) که با آقای دکتر بحرینی کلاس دارند:
به اطلاع می رساند شنبه  29/2/97   کلاس جبرانی دروس کارآفرینی دانشگاهی و کیفیت ارزشیابی در آموزش عالی در ساعتهای مقررشان  تشکیل می گردد. و امتحان میان ترم نیز ساعت 14 از کل منبع   برگزار می گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر