آموزش
خبر
.
آخرین تمدید مهمان و مهمان دائم در نیمسال اول 98-97 به اطلاع می رساند:

 
ثبت درخواست مهمان و مهمان دائم دانشجویان تا تاریخ 09/07/97 تمدید شده است و پس از انقضاء این مهلت، دانشجویانی که تعیین تکلیف نشده باشند به مراکز مبدأ باز گردانده خواهند شد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر