آموزش
خبر
.
جدول زمانبندی ثبت نام ارشد فراگیر بهمن 96 به همراه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام فیزیکی(قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان ارشد فراگیر بهمن 96 )
به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان ارشد فراگیر 96 می رساند جهت ثبت نام غیر حضوری از تاریخ 24/11/96 لغایت30/11/96 به سایت گلستان به آدرس http://reg.pnu.ac.ir مراجعه فرمایند. و پس از انجام ثبت نام غیر حضوری جهت تشکیل پرونده فیزیکی و ثبت نام حضوری و تایید نهایی ثبت نام مطابق جدول زمانبندی پیوست همراه با مدارک پیوست به مرکز تهران غرب مراجعه فرمایند.
حضور شخص دانشجو الزامی می باشد.
ضمنا دانشگاه در روزهای پنج شنبه و جمعه تعطیل می باشد.


دریافت جدول زمانبندیمشاهده مدارک مورد نیاز
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر