آموزش
خبر
.
برخی مزایای تحصیل در دانشگاه پیام نور

اعطای وام قرض الحسنه با کارمزد کمتر از 5/1% برای کل مبلغ شهریه

-              پایینترین شهریه دانشگاهی در کشور

-              تعیین شهر محل برگزاری امتحانات پایان ترم به انتخاب دانشجو

-              تحصیل همزمان دردو رشته

-              سهولت در تغیر رشته و مهمان شدن درشهر مورد نظردانشجو

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر