آموزش
خبر
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان سراسری سال 97 مقاطع ارشد و کارشناسی
ثبت نام غیر حضوری دانشجویان جدید الورود ارشد و کارشناسی  از تاریخ 14/7/97 لغایت 23/7/97 مجددا در سیستم گلستان فعال گردید. لازم است کلیه دانشجویان پس از انجام ثبت نام غیر حضوری در سیستم گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir جهت تشکیل پرونده فیزیکی و ثبت نام نهایی با کلیه مدارک به آموزش مرکز مراجعه فرمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر