آموزش
خبر
.
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی سال 1397 متقاضی مهمان یا مهمان دائم به مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور

به استحضار می رساند که درخواست مهمان و مهمان دائم برای کلیه دانشجویان تا تاریخ 09/07/1397 در سامانه گلستان تمدید گردید لذا متقاضیان بایستی جهت انجام این امر تا تاریخ مذکور به سیستم  گلستان  (دانشجو ----> درخواست های ----> ثبت درخواست مهمان) خود  مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نمایند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر