آموزش
خبر
.
لیست آزمون دروس کتاب باز
به پیوست؛ فهرست اسامی دروسی که آزمون آنها به صورت «کتاب باز» در دوره تابستان 97-96 انجام می شود، جهت استحضار اعلام می گردد.

جهت دانلود لیست کلیک نمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر