آموزش
خبر
.
قابل توجه دانشجویانی که درس تربیت بدنی وورزش 1 را در ترم تابستان اخذ نموده اند( اطلاعیه تربیت بدنی به دانشجویانی که از کلاس عملی جا مانده اند . ) قابل توجه دانشجویانی که درس تربیت بدنی وورزش 1 را در ترم تابستان اخذ نموده اند( اطلاعیه  تربیت بدنی به  دانشجویانی که از کلاس عملی جا مانده اند . )

موضوعات شیوه های  استعدادیابی و استعدادپروری در رشته های ورزشی برای درس ورزش 1 و بهداشت تغذیه ، بهداشت خواب و فعالیت های جسمانی برای درس تربیت بدنی به عنوان کارتحقیقی جهت دریافت 20 نمره  عملی تعیین شده است که دانشجویان میتوانند پس از انجام تحقیق فایل را حداقل در 20صفحه با فرمت وورد با رعایت منبع نویسی از طریق آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند.

 

Mahdi.goudarzi.phd@gmail.com                                                                                                                                                              

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر