آموزش
خبر
.
ارزشیابی اساتیدر نیمسال اول 98-97 در سیستم گلستان

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد می رساند :جهت انجام ارزشیابی اساتید در نیمسال اول 98-97 از تاریخ 22/8/97 لغایت 24/9/97 به سیستم گلستان مراجعه فرمایید .

ضمنا فایل راهنمای انجام ارزشیابی به پیوست می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر