آموزش
خبر
.
برگزاری کارگاه آموزشی نگارش پایان نامه و سمینار
این کارگاه  به همت دانشجویان انجمن علمی مدیریت رسانه و  فناوری اطلاعات برگزار شد. سرکار خانم دکتر محمدی،به توضیح اجمالی دراین خصوص  پرداختند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر