آموزش
خبر
.
ارائه درس سمینار ( قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم 96 با آقای دکتر احدی مطلق درس سمینار اخذ نموده اند . )
قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم 96 با آقای دکتر احدی مطلق درس سمینار اخذ نموده اند .در تاریخ 3/9/97 ساعت 9 بامداد برای ارائه درس سمینار خود ،به سالن کنفرانس دانشگاه تهران غرب مراجعه نمایید .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر