آموزش
خبر
قابل توجه دانشجویان الکترونیکی که به تازگی انتخاب واحد دروس الکترونیکی انجام داده اند💻💻 قابل توجه دانشجویان الکترونیکی که به تازگی انتخاب واحد دروس الکترونیکی انجام داده اند💻💻
با توجه به تمدید زمان حذف و اضافه تا تاریخ 8 اسفندماه ، سامانه Lms.pnu.ac.ir  برای آن دسته از دانشجویان که به تازگی انتخاب واحد کرده اند بعد از تاریخ مذکور فعال خواهد شد. شایان ذکر است به روز رسانی سامانه توسط سیستم  در بازه های زمانی مختلف در سازمان مرکزی انجام می شود و مرکز دسترسی مستقیم ندارد.با توجه به شروع ترم تحصیلی از اوایل بهمن ماه، آن دسته از کلاس هایی که برگزار شده ضبط شده و بصورت آفلاین قابل استفاده خواهد بود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر