آموزش
رشته های دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشدبا حدود 4119 دانشجو در رشته های ذیل؛

1- مدیریت فناوری اطلاعات ارشد –کسب و کار
2- مدیریت فناوری اطلاعات ارشد -سیستم های اطلاعاتی
3- مدیریت فناوری اطلاعات ارشد –مدیریت دانش
4- مدیریت فناوری اطلاعات ارشد –مدیریت منابع اطلاعاتی
5- مدیریت بازرگانی ارشد –بازرگانی بین الملل
6- مدیریت بازرگانی ارشد-بازاریابی
7- مدیریت بازرگانی ارشد –مالی
8- مدیریت بازرگانی ارشد-کارآفرینی
9- مدیریت بازرگانی ارشد-بازرگانی داخلی
10- مدیریت بازرگانی ارشد-مدیریت استراتژیک
11- مدیریت بازرگانی ارشد-تجارت الکترونیک
12- مدیریت ام بی ای ارشد قدیم
13- مدیریت کسب و کار ارشد –مالی
14- مدیریت کسب و کار ارشد-کارآفرینی
15- مدیریت کسب و کار ارشد –بازاریابی
16- مدیریت کسب و کارارشد - استراتژیک
17- مدیریت کسب و کارارشد-سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
18- مدیریت اجرایی ارشد قدیم و جدید
19- حسابداری
20- حسابرسی

1- مدیریت دولتی –مدیریت مالی
2- مدیریت دولتی –مدیریت تحول
3- مدیریت دولتی –تشکیلات و روشها
4- مدیریت دولتی -بودجه و مالی دولتی عمومی
5- مدیریت دولتی –خط مشی گذاری عمومی
6- مدیریت دولتی ا –طراحی سازمان های دولتی
7- مدیریت دولتی –منابع انسانی
8- مدیریت دولتی –توسعه منابع انسانی
9- مدیریت دولتی -نیروی انسانی
10- مدیریت دولتی سیستم های اطلاعاتی
11- مدیریت دولتی مدیریت پیشرفته و توسعه شهری
12- مدیریت امور شهری
13- کارآفرینی –آموزش عالی
14- علوم سیاسی
15- اقتصاد
16- جامعه شناسی
17- مدیریت رسانه


و در رشته های «پژوهشگری علوم اجتماعی» ، « تعاون و رفاه اجتماعی»، « روابط عمومی» ، «روزنامه نگاری»، « مدیریت بازرگانی» ، « مدیریت دولتی»، « مدیریت جهانگردی»، « مدیریت صنعتی» ، « علوم سیاسی» ، « علوم اقتصادی» و « حسابداری» با 2316 دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت می کند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما