آموزش
خبر
.
آئین استقبال از ورودیهای جدید  مراسمی جهت آشنایی دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 97/98 با قسمت های
مختلف دانشگاه و همچنین فعالیتهای فوق برنامه در تاریخ 22/7/97   روز یکشنبه
ساعت9الی12مراسمی برگزار میگردد حضور دانشجویان ورودی جدید الزامی است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر