آموزش
خبر
تاریخ برگزاری امتحان میان ترم درس مدیریت رفتار سازمانی با آقای عظام
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی:
امتحان میان ترم درس مدیریت رفتار سازمانی با آقای عظام روز چهارشنبه مورخ 26/02/97 ساعت 14 برگزار        می شود.
 
منبع آزمون: کتاب دکتر زهرا برومند
 
فصل های اول، دوم، سوم از بخش اول کتاب
فصل های اول و دوم از بخش چهارم
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر