آموزش
سامانه ارسال پیامک 3000400604
تغییر منبع آزمون -قابل توجه کلیه دانشجویان رشته حسابداری
قابل توجه دانشجویان الکترونیکی
تغییر زمان آزمونهای پایان ترم
تغییر تاریخ امتحان در رشته مدیریت بازرگانی -بازاریابی -بازرگانی بین الملل
قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی مهمان موقت و مهمان دائم  و دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نگردیده اند
زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نوبت نوزدهم
دوره آشنایی مقدماتی بولس
سامانه رسیدگی به امور دانشجویان
در خصوص ثبت نمرات میان ترم
عدم تمدید زمان تغییر محل آزمون
در خصوص لزوم تکمیل ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم جامع گلستان
ارزشیابی اساتیدر نیمسال اول 98-97 در سیستم گلستان
جدول زمانبندی و برنامه کلاس عملی ورزش و تربیت بدنی
تغییر  تاریخ محل ازمون و دریافت کارت ازمون
آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال 1397 (نوبت نوزدهم)
ثبت نام غیرحضوری و حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 97
شروع ثبت نام بدون  آزمون در مقطع کارشناسی
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان سراسری سال 97 مقاطع ارشد و کارشناسی
آدرس وبلاگ اطلاع رسانی دفتر برنامه ریزی مرکز تهران غرب
آدرس کانال ارتباطی برنامه ریزی کلاس های مرکز تهران غرب در پیام رسان سروش
آئین  استقبال از ورودیهای جدید
سامانه فروشگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه پیام نور
تمدید امکان ثبت درخواست و بررسی مهمان و ثبت نام غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود در نیمسال اول 98-97
 آخرین تمدید مهمان و مهمان دائم در نیمسال اول 98-97
قابل توجه کلیه دانشجویان  ورودی سال 1397 متقاضی مهمان  یا مهمان دائم به مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور
برخی مزایای تحصیل در دانشگاه پیام نور
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی  آزمون سراسری سال 97
قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سراسری سال 97
گزیده ای از آیین نامه آموزشی تحصیلات تکمیلی ویژه ورودی های نیمسال اول 95-94 به بعد
1 2 3 4 5 6