دانشجویی و وام
اربعین
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام اربعیین
1-    تشکیل پرونده وام زیارت عتبات برای دانشجویان متقاضی در سیستم اتوماسیون صندوق رفاه (قبل از سفر اربعین )
2-    تکمیل مدارک (روادید، پاسپورت مهر شده و عوارض خروج از کشور) در پرونده متقاضی وام زیارت در سیستم اتوماسیون صندوق (بعد از بازگشت از سفر اربعین )
3-    ثبت و تأیید نهایی در بازه زمانی 14/7/97 لغایت 30/8/97
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر