دانشجویی و وام
اطلاعیه مهم
دعوت از دانشجویان برای چهارمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی دانشجویان آُسیا به اطلاع می رساند، با توجه به برگزاری چهارمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی دانشجویان آسیا 2017 کره جنوبی شهریور 1396، مستدعی است دانشجویان شاغل در لیگهای برتر و لیگ 1و 2 کشوری تا تاریخ 29/3/96 به دفتر امور دانشجویی مراجعه فرمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر