دانشجویی و وام
خبر
.
دوره آشنایی مقدماتی بولس

با احترام؛ ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون به استحضار می رساند؛ اداره کل تربیت بدنی دانشگاه در نظر دارد برای آشنایی کارکنان اداری، اعضای هیات علمی و دانشجویان (آقایان و بانوان) آن استان با رشته ورزشی پتانک دوره آشنایی مقدماتی را با همکاری و مشارکت انجمن تخصصی- ورزشی بولس (پتانک) دانشگاه در محل سازمان مرکزی برگزار نماید.

شرایط معرفی شدگان :

  1. ارائه کارت بیمه ورزشی  2-   ارائه کارت دانشجویی  3-   ارائه معرفی نامه ویژه کارکنان

جهت ثبت نام  تا تاریخ 14/9/97 به دفتر امور دانشجویی مراجعه فرمایید

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر