دانشجویی و وام
خبر
.
هشتمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور در نیمه اول اسفندماه 1396
با عنایت به برگزاری هشتمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور در نیمه اول اسفندماه 1396 مستدعی است دانشجویان دارای عناوین قهرمانی در رشته های فوتبال، بسکتبال 3*3، وشو،کاراته و کشتی آزاد و فرنگی تا تاریخ 5/12/96به واحد تربیت بدنی دانشگاه  مراجعه فرمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر