دانشجویی و وام
خبر
.
آمادگی تیم فوتسال دانشجویی

با عنایت به برگزاری لیگ فوتسال دانشجویان منطقه 1 کشور، /دانشجویان  مستعد یا دارای حکم یا عضویت در تیم های لیگ برتر فوتسال تا  تاریخ  18/8/97 به امور  دانشجویی مراجعه  نمایند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر