دانشجویی و وام
اطلاعیه
حضور تیم های ورزشی منتخب دانشگاه در لیگ های سراسری و استانی دانشجویان به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، حسب در خواست برخی استانها و بررسیهای بعمل آمده در شورای فنی اداره کل تربیت بدنی مبنی برحضور تیم های ورزشی منتخب دانشگاه در لیگ های سراسری و استانی، دانشجویان واجد شرایط با سوابق حضور در مسابقات لیگ با اولویت فقط سال 94و95 و رشته ها ی در خواستی تا 25 فروردین سال جاری به دفتر امور دانشجویی مراجعه فرمایند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر