دانشجویی و وام
توجه
مدارک دریافت وام دانشجویی نیمسال اول 96-97
مدارک لازم  جهت  دریافت وام دانشجویی نیمسال  اول  97-96


 -1 
انتخاب واحد ترم جاری ( نیمسال اول  97-96واریز هزینه شهریه ثابت )

 -2
اصل و کپی کارت دانشجویی

 -3
تکمیل فرم درخواست وام ( فایل در قسمت امور دانشجویی )

 -4
ارائه سند تعهد محضری ( جهت دانشجویانیکه اولین بارتقاضای وام نموده اند ،فایل در قسمت امور دانشجویی (
 
5-تصویر آخرین حکم کارگزینی ضامن سال 96 ( جهت دانشجویانیکه اولین بارتقاضای وام نموده اند) شایان ذکر است ضامن باید کارمند
رسمی ، پیمانی و یا بازنشسته( به شرط کسر از حقوق ) ادارات دولتی باشند.


 -6
تصویر مدرک تحصیلی مقطع قبل( جهت دانشجویانیکه اولین بارتقاضای وام نموده اند)

 -7 
شایان ذکر است مبلغ وام کارشناسی سه میلیون ریال و کارشناسی ارشد یازده میلیون و پانصد هزارو ریال می باشد وشامل دانشجویان
کارشناسی: ورودی های نیمسال اول  94-93 به بعد
کارشناسی ارشد : نیمسال دوم 95-94 به بعد
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر