فرهنگی
خبر
.
تشکیل انجمن علمی دانشجویی محیط زیست و نهج البلاغه و کار افرینی

درجهت  راه اندازی انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست، نهج البلاغه و کارآفرینی ،از اساتید محترم و دانشجویان علاقه مند دعوت بعمل میشود.

لازم به ذکر است به اساتید محترم که در راه اندازی این انجمن ها مشارکت فعال داشته باشند ، حکم استاد مشاور انجمن اهداء و از مزایای ماده یک برخوردار می شوند.

علاقه مندان به اداره فرهنگی مراجعه نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر