فرهنگی
خبر
.
قابل توجه کلیه دانشجویان هفتمین دوره جشنواره ملی «رویش» و جشنواره رویش

هفتمین دوره جشنواره ملی «رویش»  و جشنواره رویش دانشگاهی به انضمام دستورالعمل اجرایی جشنواره مذکور ویژه دستاوردها و توانمندی های کانونهای فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی دانشگاههای سراسر کشور 

جشنواره مذکور در اسفندماه سال 97، با رویکردی جدید در دو سطح دانشگاهی و ملی و در دو  بخش اصلی رقابتی و غیر رقابتی برگزار خواهد شد،

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر