فرهنگی
خبر
.
دانشجویان مرکز تهران غرب در جشنواره ملی حرکت وزارت علوم افتخار آفریدند

مفتخریم درخشش فعالین فرهنگی  ودانشجویان انجمن علمی مدیریت   دانشگاه پیام نور تهران غرب را در یازدهمین جشنواره  ملی حرکت وزا ت علوم به جمع دانشگاهیان  تبریک بگوییم .

آقایان عیسی خوشوقت  - فرید زند حامد توحیدی امین فرید گلریز فرزام  صادقی   و خانم ها ساناز کریمی عطیه جلالی فرهانی زهرا انصاری فرد-محمد علی  علیا 

با کسب رتبه دوم بخش خلا قانه ورتبه سوم بخش ویژه  وهمچنین مقام شایسته تقدیر  برا دانشگاه پیام نور در بین دانشگاه های کشور افتخار آفریدند 

 

 

دانشگاه پیام نور تهران غرب 

اداره فرهنگی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر