فرهنگی
خبر
.
دومین جشن سراسری دانش آموختگان استان تهران

با سلام

         احتراماً به پیوست پوستر دومین جشن بزرگ دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان تهران ارسال می گردد..

دانش آموختگان جهت ثبت نام به سامانه زیر مراجعه کنند.

 

http://www.daneshamokhtegan.ir
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر