سیده عقیله برهانی                                                                             

سمت : کارشناس مسئول امتحانات

شماره داخلی : 2214
ایمیل :
نعمت شبانی                                                                    

سمت : مسئول امتحانات

شماره داخلی :2213
شماره مستقیم: 44749127
ایمیل :shabani@gharb.tpnu.ac.ir
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما